Advokatbistand ved yrkesskade

Etter en arbeidsulykke hvor du er påført en yrkesskade eller en yrkessykdom er det hensiktsmessig at du bruker advokat med spesialkompetanse på personskaderett og erstatning.

Advokathjelp medfører at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å fremme sin rett overfor forsikringsselskapet.

 • Vi dokumenter og fremmer krav mot ansvarlig forsikringsselskap.
 • Vi bistår skadelidte i forhold til øvrige forsikringsdekninger.
 • Vi bistår i forbindelse med skadelidtes trygderettigheter.
 • Vi beregner og krever dekket det økonomiske tapet.
 • Vi innhenter nødvendig dokumentasjon og bevis i en tidlig fase.
 • Vi sørger for at den skadelidte utredes av objektiv medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.
 • Vi prosederer saken for domstolene ved tvist

Også advokater kan bli overkjørt av forsikringsselskapene. Vi vil derfor anbefale at du bruker en advokat med spesialkompetanse på personskaderett og erstatning i oppgjøret etter din yrkesskade. Dersom du benytter advokat uten spesialkompetanse bør du stille følgende spørsmål før du avgjør om du vil bruke han/hun i det videre:

 • Hvor stor del av saksporteføljen består av personskadesaker?
 • Har han erstatningsberegningsprogram?
 • Vet han hvilke spesialister som gir saken en objektiv vurdering og hvilke som ikke gjør det?
 • Har han kapasitet til å gi din sak nødvendig fremdrift overfor forsikringsselskapet?
 • Utarbeider han kravet for deg eller lar han selskapet foreta beregningen og komme med et tilbud?
 • Prosederer han erstatningssaker for domstolene?
 • Be gjerne om referanser fra andre klienter han har bistått i tilsvarende saker!

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes som hovedregel av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din yrkesskadesak i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår