Utsatt for personskade?

Personskadeerstatning - Personskadeadvokat1En ulykke inntreffer når man minst venter det. I mange tilfeller skyldes ulykken et rent uhell. Andre ganger er en annen person direkte skyld i ulykken.

Dekningen av ditt økonomiske tap avhenger av omstendighetene rundt ulykken. Skjedde ulykken på arbeidsplassen er du dekket via yrkesskadeforsikringen, ble du skadet på fritiden gjelder ulike forsikringsordninger, og var hendelsen et resultat av vold eller annen krenkende adferd kan du ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Vi jobber spesialisert med personskadesaker, og kan hjelpe deg med å manøvrere gjennom det uoversiktlige landskapet av erstatningsordninger.

Til venstre finner du informasjon om muligheten for dekning dersom du har blitt utsatt for en fritidsskade, eller en voldsskade.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak innen 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår