Dagny startet som advokatfullmektig i 2022, og jobber spesialisert med blant annet yrkes-, trafikk og pasientskadesaker. Hun har også erfaring med personskaderett fra skadevoldersiden, og har derfor verdifull kunnskap i prosessen mot et godt erstatningsoppgjør for skadelidte. Dagny bistår klienter over hele landet.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 30 65
E-post: drs@personskadeadvokat1.no

Erfaring
2022-d.d.: advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1
2021-2022: skadebehandler hos KLP Skadeforsikring
2020-2021: saksbehandler hos Nordea Liv
2019: sommervikariat hos Nordea Liv
2018-2019: mentor ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Utdanning
2014-2020: mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2019: valgemner ved Università di Torino
2017: Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap, det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

Medlem av Den Norske Advokatforeningen