Over 7 år etter at han ble utsatt for blind vold fikk Ole tilkjent erstatning

advokatfullmektig Kristine Haukedal

Ole kontaktet advokat Kristine Haukedal i PersonskadeAdvokat1 for å høre om han kunne ha krav på noe erstatning for en 6 år gammel voldshendelse. Hennes arbeid førte til at han fikk kr. 500.000,- i erstatning. Foto:PersonskadeAdvokat1

I 2012 ble Ole utsatt for blind vold da han ble påført et hardt slag i ansiktet, som førte til at han falt i bakken og besvimte. Han ble fraktet til sykehus hvor det ble konstatert at han var påført en alvorlig hodeskade.

Gjerningspersonen ble funnet og senere dømt for volden i den lokale tingretten. Samtidig fikk Ole tilkjent erstatning for behandlingsutgifter som skaden hadde medført, og oppreisningserstatning.

I begynnelsen av 2018 slet imidlertid Ole fremdeles med senvirkninger etter hodeskaden. Han tok derfor kontakt med PersonskadeAdvokat1, for å høre om han kunne ha krav på ytterligere erstatning etter voldshendelsen.

Advokat Kristine Haukedal bistod han i saken. Hun vurderte at Ole sannsynligvis var påført varige mén etter volden, og at han derfor ville ha et krav på menerstatning. Hun hjalp han med å søke dette ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. -Menerstatning er en ikke-økonomisk erstatningspost som skal gi kompensasjon for tapt livsutfoldelse, forteller Haukedal. Dette er altså et tap som ikke kan måles i penger.

Vi har tidligere skrevet om menerstatning – her.

Hvorvidt man får menerstatning og hvor mye man eventuelt kan få, beror på en fastsettelse av skadens varige medisinske invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden fastsettes på bakgrunn av en medisinsk vurdering, i erklæring fra en spesialist på den aktuelle skadetypen.

Ble ikke hørt i offentlige instanser

– Det som gjorde Ole sin situasjon litt spesiell, er at han ble påført en hodeskade, og at han tidligere har vært rusavhengig, sier Haukedal. Ole fortalte henne at han har møtt motstand i flere offentlige instanser og blant flere behandlere på grunn av dette. Som tidligere rusavhengig møter man mye fordommer, og han har derfor opplevd at plagene han har slitt med, ikke blir tatt på alvor.

Haukedal forteller at man ofte ser at det kan være vanskelig for folk med lignende bakgrunn å bli tatt ordentlig på alvor når det gjelder plager de har. Dette gjelder både i arbeidslivet og i helsesektoren. Når man skal anvende en spesialist til å fastsette den varige medisinske invaliditetsgraden eller andre ting, er det derfor utrolig viktig at det anvendes en spesialist som man vet at tar den skadelidte på alvor. Dette er den eneste måten å sikre at den skadelidte får en nøytral og ordentlig utredning av skadeomfanget. Ettersom Ole var påført en hodeskade, ble den varige medisinske invaliditetsgraden fastsatt av en nevrolog.

– Jeg hadde en veldig fin opplevelse ved undersøkelsen hos spesialisten, og er glad for at det var han som ble brukt, forteller Ole. Han følte at spesialisten tok både han og hans plager etter voldshendelsen på fullt alvor.

Utredning ga nesten en halv million i menerstatning

Nevrologen fastsatt en skaderelatert medisinsk invaliditetsgrad på 36 % for plagene Ole ble påført i voldshendelsen. Dette ga han en erstatningsutbetaling på nesten en halv million. Ole forteller at han er svært fornøyd med sakens resultat. -Jeg opplever at jeg endelig har blitt hørt, og er utrolig glad for dette.

– At Ole var pådratt en hodeskade gjør saken hans komplisert. Uten en ordentlig utredning er det umulig å vite om plagene han har skyldes volden han ble utsatt for, eller et tidligere rusmisbruk, forteller advokat Haukedal. -En veldig viktig del av vår jobb er derfor å sørge for at riktig spesialist blir bedt om å skrive erklæring.

Som spesialiserte personskadeadvokater har vi lang erfaring med hvilke spesialiteter som egner seg til å skrive erklæringer i de ulike sakene. Vi har også god oversikt over hvilke spesialister som er tilstrekkelig nøytrale, og som vi vet at tar den skadelidte på alvor. Jeg anbefaler derfor at man alltid forsikrer seg med en advokat om at det anvendes en spesialist som innehar den nødvendige kompetansen, og som vi vet at tar den skadelidte på alvor. Når det gjelder valg av spesialist i forbindelse med fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad, har vi tidligere skrevet et innlegg om dette her.

erstatning etter blind vold

Ole sliter fremdeles med senvirkninger etter voldshendelsen, hvor han ble påført en hodeskade. Han er veldig glad for at han tok kontakt med PersonskadeAdvokat1, bistanden derfra førte til at han fikk en halv million kroner i erstatning.

Straffesaken avsluttes, men erstatningssaken fortsetter

Selv om straffesaken er avsluttet med oppreisningserstatning og enkelte utgifter, så kan du altså fremdeles ha ytterligere krav på erstatning. Advokat Haukedal forteller at man ikke alltid vet hvor stor skade man faktisk er påført, eller hvor stort økonomisk tap skaden medfører, før en god stund etter rettssaken. Dersom det viser seg at du har blitt påført et økonomisk tap eller varige mén på grunn av personskaden, så kan dette kreves dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning i ettertid.

– Oppreisningsnivået i norsk rett er nøkternt, sier Haukedal. -Under andre erstatningsposter kan man imidlertid ha rett på betydelig større utbetalinger, og det kan derfor ha stor betydning å følge opp dette i etterkant.

Vi bistår klienter over hele landet med å kreve erstatning etter hodeskader, enten de er utsatt for vold, trafikkulykker, yrkesskader, eller annet. Ole holder til i en mindre by på Østlandet, men ønsket å bli bistått av en advokat som er spesialisert på slike skadesaker.

– Nå er jeg glad for at saken er avsluttet med en ordentlig erstatningsutbetaling, og at jeg endelig kan legge saken bak meg, avslutter Ole.

Ole er ikke klientens virkelige navn.

Gratis vurdering av din sak.