Har du krav på erstatning etter nakkesleng (whiplash)?

Det er svært viktig at du sørger for at alle helseplager dokumenteres i journalen av din behandler. Oppsøk lege ved behov.

For nakkeskader etter nakkesleng er det i rettspraksis oppstilt særlige vilkår for at det skal anses å være årsakssammenheng mellom ulykken og den etterfølgende skaden. Høyesterett har oppstilt 4 vilkår, som alle må være oppfylt.

Det må for det første foreligge tilstrekkelig skadevoldende evne. For det andre må det være dokumenterte akuttsymptomer, det vil si at symptomene må oppstå relativt raskt etter ulykken. For det tredje må det foreligge såkalte brosymptomer, det vil si at plagene må ha vært til stede kontinuerlig etter ulykken.

Det fjerde vilkåret er tredelt: Det må ikke foreligge andre, mer sannsynlige, årsaker til plagene. Videre må plagene ikke være en ren fortsettelse av tidligere tilsvarende plager. Endelig må sykdomsbildet være forenelig med det man vet om denne typen skader.

Nedenfor finner du en kort gjennomgang av de enkelte vilkårene.

Hver skade er unik, og hver sak må behandles individuelt. Vi har lang erfaring med trafikkskadesaker, og vi vil derfor sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt, slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av trafikkulykken.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om erstatning etter nakkeskade (whiplash). Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak innen 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.