Erstatning etter nakkesleng (whiplash)

Erstatning etter nakkesleng / whiplash. Advokat trafikkskadeNakkesleng kan gi store helseplager, og sette livet på hodet for den skadelidte. Dessverre byr nakkeslengskader også på særlige utfordringer når erstatningsoppgjøret skal foretas.

Det er svært viktig at du sørger for at alle helseplager dokumenteres i journalen av din behandler. Oppsøk lege ved behov.

For nakkeskader etter nakkesleng er det i rettspraksis oppstilt særlige vilkår for at det skal anses å være årsakssammenheng mellom ulykken og den etterfølgende skaden. Høyesterett har oppstilt 4 vilkår, som alle må være oppfylt.

Det må for det første foreligge tilstrekkelig skadevoldende evne. For det andre må det være dokumenterte akuttsymptomer, det vil si at symptomene må oppstå relativt raskt etter ulykken. For det tredje må det foreligge såkalte brosymptomer, det vil si at plagene må ha vært til stede kontinuerlig etter ulykken.

Det fjerde vilkåret er tredelt: Det må ikke foreligge andre, mer sannsynlige, årsaker til plagene. Videre må plagene ikke være en ren fortsettelse av tidligere tilsvarende plager. Endelig må sykdomsbildet være forenelig med det man vet om denne typen skader.

Nedenfor finner du en kort gjennomgang av de enkelte vilkårene.

Skadeevne

Det som ligger i dette vilkåret er at det ved ulykken må ha virket mekaniske krefter tilstrekkelig til å skade biologisk vev.

Akuttsymptomer

I dette vilkåret ligger at symptomene må ha oppstått i tidsmessig nærhet til ulykken, og i alle fall innen 48-72 timer. Normalt er det slik at dess kraftigere skade, dess tidligere kommer plagene.

Brosymptomer

I dette vilkåret ligger at de aktuelle symptomene må foreligge kontinuerlig etter skaden, og frem til en såkalt kronisk senfase. Denne kroniske fasen kan først sies å inntre ca. 1 år etter ulykken.

Det fjerde vilkåret

Høyesterett har formulert dette vilkåret slik:
“Sykdomsbildet må være forenelig med det man vet om skade påført ved nakkesleng. […] Det må heller ikke være slik at helsebesværene etter uhellet bare er en fortsettelse av helsebesvær pasienten har hatt før uhellet. Sykdomsbildet må heller ikke ha en annen, mer sannsynlig forklaring i annen tilstand pasienten lider av. Slik tilstand kan være annen somatisk eller psykiatrisk sykdom, som har vært til stede allerede før uhellet, eller har manifestert seg senere.”

Disse tre momentene benevnes ofte som forenelighet, inngangsinvaliditet og andre årsaker.

Hver skade er unik, og hver sak må behandles individuelt. Vi har lang erfaring med trafikkskadesaker, og vi vil derfor sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt, slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av trafikkulykken.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om erstatning etter nakkeskade (whiplash). Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak innen 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår