Erstatningsposter ved fritidsskade

Hvilke erstatningsposter som er dekket under fritidsskadedekningen vil være avhengig av den aktuelle forsikringen. Nedenfor følger en oversikt over de erstatningspostene som kan være aktuelle:

Påført inntektstap etter fritidsskade

Lidt inntektstap er som hovedregel dekket under fritidsskadedekningen. Hvor mye som kan kreves dekket følger av forsikringsbeviset.

Fremtidig inntektstap etter fritidsskade

Også fremtidig inntektstap er normalt dekket via fritidsskadedekningen. Ofte er beregningen standardisert og noe lavere enn ved normal yrkesskadedekning.

Påførte merutgifter etter fritidsskade

Normalt dekkes rimelige og nødvendige merutgifter som du har pådratt deg som følge av skaden.

Fremtidige merutgifter etter fritidsskade

Under enkelte forsikringsdekninger dekkes også fremtidige merutgifter.

Menerstatning etter fritidsskade

Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Dersom ikke annet følger av forsikringsbeviset utbetales det som regel menerstatning ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår