Gangen i en pasientskadesak

Det er viktig at du melder saken inn til Norsk pasientskadeerstatning(NPE) så fort du oppdager plager du tror kan ha sammenheng med en pasientskade. Dersom du er usikker kan det være lurt å ta spørsmålet opp med fastlegen din.

Pasientskader meldes inn til NPE på skademeldingsskjemaet som du finner på NPEs nettside www.npe.no.

Parallelt med innmeldingen er det viktig at du forsøker å dokumentere alle dine plager, og symptomer. Pass på at legen registrerer dette i journalen. Ta også vare på kvitteringer, slik at ditt tap enkelt kan dokumenteres.

Etter at saken er registrert hos NPE vil NPE innhente en uttalelse fra behandlingstedet. I de fleste saker vil NPE også legge saken frem for en av sine rådgivende leger eller for en annen spesialist.

Som hovedregel vil NPEs rådgivende leger utarbeide sine uttalelser på bakgrunn av journalopplysningene, samt den øvrige skriftlige dokumentasjonen som foreligger, og du vil derfor ikke bli innkalt til undersøkelse.

På bakgrunn av uttalelsen fra behandlingsstedet, vurderingen fra rådgivende lege, og øvrige dokumenter i saken vil NPE fatte vedtak. NPE vil da enten konkludere med at det foreligger en ansvarsbetingende skade, eller ikke.

Dersom NPE konkluderer med ansvar blir saken sendt videre til utmåling av erstatningen. Fra dette tidspunktet er advokatbistand dekket. Det vil i denne fasen utarbeides et krav over ditt tap.

Hovedregelen i norsk erstatningsrett er at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Etter en pasientskade vil du derfor ha krav på erstatning for eventuelt påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påførte- og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap, og menerstatning i de tilfellene pasientskaden har medført en varig medisinsk invaliditetsgrad på minimum 15 %.

På bakgrunn av det fremsatte kravet og den dokumentasjonen som foreligger vil NPE fatte vedtak om erstatningens størrelse. Vedtaket kan påklages.

Skulle saken føre til helt eller delvis avslag hos NPE kan saken klages inn for Pasientskadenemnda. Skulle også nemnda gi avslag vil saken kunne bringes inn for domstolene. Det er viktig å merke seg at saken må bringes gjennom NPE, og pasientskadenemnda, før den kan tas til domstolene.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en kostnadsfri vurdering av din pasientskadesak i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår