Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan, og er et direktorat direkte underlagt Justisdepartementet. Kontoret for voldsoffererstatning ble opprettet 01. september 2003, og er lokalisert i Vardø.

Kontoret for voldsoffererstatning har som oppgave å stå for informasjon om voldsoffererstatningsordningen, innhente opplysninger i konkrete saker, og ikke minst fatte vedtak om voldsoffererstatning.

Den grunnleggende tanken bak Kontoret for voldsoffererstatning formuleres i Ot.prp. nr. 4 (2000-2001) kapittel 1:

«Samfunnet har både et ansvar for å søke å sikre individet mot voldsovergrep og et ansvar for å bidra til å reparere skadene der overgrep har funnet sted. I tillegg til at voldsutøveren har et ansvar for sine handlinger, er det også et samfunnsansvar å hjelpe den som blir rammet av en voldsforbrytelse. Voldsutøveren har ofte dårlig betalingsevne og ikke sjelden forblir gjerningspersonen ukjent. Voldsofre vil bli hjulpet et stykke på vei gjennom generelle støtteordninger som f.eks. sykepenger fra arbeidsgiver, sosiale trygde- og støtteordninger og forsikringer. Ikke sjelden vil det imidlertid gjenstå et udekket tap. Det er her ordningen med voldsoffererstatning fra staten kommer inn».

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår