Kristine jobber spesialisert med personskaderett, og har bred kompetanse knyttet til blant annet trafikk- og arbeidsulykker, pasientskader og voldsoffererstatning. Hun har jobbet med erstatningsrettslige problemstillinger siden 2017, og har også vært oppnevnt som bistandsadvokat for domstolen en rekke ganger. Kristine bistår klienter over hele landet.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 30 64
E-post: kh@personskadeadvokat1.no

Erfaring
2024-d.d.: senioradvokat i PersonskadeAdvokat1
2019-2024: advokat i PersonskadeAdvokat1
2017-2019: advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1

Utdanning
2012-2017 mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlem av Den Norske Advokatforeningen