Susižalojote eismo įvykyje, nelaimingo atsitikimo darbe metu, susirgote profesine liga ar būdamas pacientu patyrėte žalą sveikatai ir jums reikia advokato?

”PersonskadeAdvokat1” specializuojasi tokiose srityse, kaip nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos, pacientų sveikatai padaryta žala, ir kitokio pobūdžio asmeniui padaryta žala.

Mes esame viena iš lyderiaujančių įmonių šioje šalyje, dirbančių asmeniui padarytos žalos atlyginimo srityje. Mūsų advokatai šioje srityje turi didžiulę darbo patirtį ir kompetenciją, ir pasirūpins jums priklausančiu žalos atlyginimu. ”PersonskadeAdvokat1” padeda visiems nukentėjusiesiems, turintiems reikalų su draudimo bendrovėmis, su Norvegijos pacientų sveikatai padarytos žalos kompensavimo tarnyba ir Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tarnyba.

Pagrindinės mūsų vertybės yra specializacija, prieinamumas ir solidūs derybiniai gebėjimai. Mes darome viską, kas įmanoma, kad patyrus asmeninę žalą su jumis būtų prideramai atsiskaityta. Mes nuolat rūpinamės bylos eiga ir dėmesį sutelkiame į asmeninį bendravimą, ir esame pasiekiame kai jums, mūsų klientui, to reikia.

Mes visapusiškai padedame dėl žalos atlyginimo vykstančiame procese. ”PersonskadeAdvokat1” padės jums vesti procesą prieš draudimo bendroves, Norvegijos pacientų sveikatai padarytos žalos kompensavimo tarnybą (”Norsk pasientskadeerstatning, NPE), Pacientų sveikatai padarytos žalos įvertinimo komisiją (Pasientskadenemnda) ir Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tarnybą (Kontoret for voldsoffererstatning), bei prireikus ves bylos procesą teismuose.

Pagrindinis mūsų biuras įsikūręs Osle. Mes padedame klientams iš visos šalies, taip pat ir iš daugelio Europos šalių.

”PersonskadeAdvokat1” advokatams yra gerai žinoma įmonių darbo tvarka, ir tai gali turėti lemiamos įtakos jūsų bylai dėl žalos atlyginimo. Kuo anksčiau susisieksite su specializaciją šioje srityje turinčiu advokatu, tuo didesnė tikimybė, kad gausite jums faktiškai priklausančią kompensaciją.

Daugeliu atvejų išlaidas advokatui paprastai padengia draudimo bendrovė, Norvegijos pacientų sveikatai padarytos žalos kompensavimo tarnyba arba Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tarnyba.

Nesate tikras, ar turite bylą ar ne, arba jau gavote pasiūlymą iš draudimo bendrovės? Užpildykite kontaktams skirtą anketą arba parašykite mums el.p. šiuo adresu:

post@personskadeadvokat1.no arba tiesiogiai susisiekite su mumis tel. nr.: 22 88 30 60 neįpareigojančiam pokalbiui telefonu! Mes jums patarsime ir pakonsultuosime, ir mielai padėsime jums byloje dėl žalos atlyginimo.


Susižalojimas darbe / profesinė liga

Jeigu buvote sužalotas darbe, jums priklauso kompensacija iš draudimo bendrovės, kurioje esate apdraustas profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe draudimu.

Susižalojimas darbe ir profesinė liga reiškia asmeniui padarytą žalą, ligą arba sukeltą mirtį, kuri yra nelaimingo atsitikimo darbe pasekmė. Tipiniai susižalojimai darbe yra lūžiai arba sužalojimai sutraiškant dėl nukritimo, įsipjovimo arba, pavyzdžiui, padaryti naudojant įrankius, taip pat sužalojimai nuo patirto smurto iš vartotojų / pacientų / moksleivių, ir sužalojimai suspaudžiant.

Liga gali būti pripažinta profesine, jeigu ji yra žalingo darbo aplinkos poveikio pasekmė ir yra viena iš ligų, įtrauktų į profesinių ligų sąrašą. Tipinės profesinės ligos yra astma, plaštakų egzema, Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir plaučių vėžys.


Susižalojimas eismo įvykyje

Jeigu patekote į eismo nelaimę, jums gali priklausyti kompensacija – iš jūsų, arba iš žalą sukėlusio asmens draudimo bendrovės.

Pacientų sveikatai padaryta žala

Pacientų sveikatai padaryta žala yra žala asmeniui, padaryta gydantis sveikatos priežiūros įstaigoje, pervežimo greitosios pagalbos transportu metu, arba kitokios sveikatos priežiūros darbuotojų atliekamos terapijos metu.

Jeigu jūsų, kaip paciento sveikatai buvo padaryta žala, jums priklauso kompensacija iš NPE tuo atveju, kai žala padaryta dėl pastarųjų kaltės:
1. Trūkumai ir neveikimas teikiant sveikatos priežiūros pagalbą, net ir be sveikatos priežiūros darbuotojų kaltės.
2. Techniniai gedimai ir trūkumai aparatūros, įrankių ar kitos sveikatos priežiūros pagalbos teikime naudotos įrangos.
3. Užkrėtimas arba infekcija, kai jos priežastis iš esmės nėra paciento būklė ar liga.
4. Skiepai.
5. Aplinkybės ir sąlygos, už kurias sveikatos priežiūros ir rūpybos tarnyba arba sveikatos priežiūros darbuotojai yra atsakingi pagal bendrą žalos atlyginimo tvarką.

Be to, ypatingais atvejais žalos atlyginimas gali būti skiriamas, jeigu jums buvo padaryta ypatingai didelė ir ypatingai netikėta žala, kurios neapima įprastinė paciento patiriama rizika, su kuria būdamas pacientu privalote susitaikyti, nors ta žala ir neatitinka nė vienos iš 1-5 punktuose numatytų situacijų.


Kitos asmeniui padarytos žalos rūšys

Nelaimė ateina nelauktai. Daugeliu atveju nelaimingi atsitikimai įvyksta tiesiog dėl nelaimingo atsitiktinumo. Kartais kitas žmogus yra kaltas dėl nelaimingo atsitikimo.

Ar jums padengs patirtus materialinius nuostolius, priklausys nuo to nelaimingo atsitikimo aplinkybių. Jeigu buvote sužalotas laisvalaikiu, galios įvairios draudimo rūšys, o jeigu tas atsitikimas yra smurtinio nusikaltimo ar kitokio žeidžiančio elgesio pasekmė, jums gali priklausyti kompensacija iš Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo tarnybos.


Susisiekite su mumis

Kompetentingi mūsų advokatai yra pasiruošę jums padėti bylose dėl asmeniui padarytos žalos atlyginimo.

Susisiekite, ir mes nemokamai įvertinsime jūsų bylą dėl žalos atlyginimo. Maloniai prašome užpildyti kontaktinę anketą, arba tiesiogiai susisiekti su mumis tel. nr.:
22 88 30 60 arba el.p.: post@personskadeadvokat1.no. Įvertinimą pateiksime per 24 valandas.

Mes pasirūpinsim jūsų interesais!

Nemokamai įvertinsime jūsų bylą
– atsakymą gausite per 24 valandas

Jūsų vardas ir pavardė:

Jūsų el.p.:

Telefono numeris:

Apibūdinkite savo bylą:

Atkreipiame dėmesį, kad mes patys lietuviškai nekalbame, tačiau susitikimo, per kurį aptariame užsakymą, metu naudojamės vertėjo paslaugomis. Užsakymo patvirtinimas – Sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo – ir svarbūs dokumentai paprastai išverčiami į lietuvių kalbą. Pirmojo kreipimosi telefonu metu kalbame angliškai.