Mari Helen har jobbet som advokatsekretær hos PersonskadeAdvokat1 siden 2013, og ivaretar kontorets daglige drift og administrative oppgaver.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 30 60
E-post: mht@personskadeadvokat1.no