Nora startet som advokatfullmektig i januar 2023, og har allerede opparbeidet seg solid kunnskap innen erstatningsrett. Nora bistår skadelidte i blant annet yrkesskadesaker, trafikkskadesaker og andre personskadesaker. Nora bistår klienter over hele landet.

Språk: norsk og engelsk

Telefon: 22 88 30 68
E-post: ng@personskadeadvokat1.no

Erfaring
2023-d.d.: advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1
2021-2022: Saksbehandler, Jussformidlingen i Bergen

Utdanning
2017-2022: mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlem av Den Norske Advokatforeningen