Om Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatningNorsk pasientskadeerstatning(NPE) er en statlig etat under Helse- og omsorgsdepartementet. NPE sin oppgave er å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt utsatt for svikt i helsevesenet.

Pasientskader meldes inn til NPE på skademeldingsskjemaet som du finner på NPEs nettside www.npe.no.

NPE avgjør både om du har krav på erstatning, og står for utmålingen av denne.

Norsk pasientskadeerstatning ble opprettet i 1988, som en midlertidig ordning. Ved Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15.juni 2001 nr. 53 ble ordningen lovfestet. I utgangspunktet gjaldt ordningen kun for offentlige helsetjenester, men fra 01.01.09 ble ordningen utvidet til å også omfatte private helsetjenester.

I 2012 mottok NPE 5124 erstatningskrav, mens tallet var 5065 for 2013. Dette resulterte i samlede utbetalinger på kr. 706 108 239,- i 2012, og kr. 946 146 128,- i 2013. Det ble gitt medhold i 31 % av sakene i 2012, mens medholdsprosenten sank til 29 % i 2013.

Dersom skadelidte gis helt eller delvis avslag i NPE kan saken klages inn for Pasientskadenemnda. Pasientskadenemnda er et statlig organ under Helse- og omsorgsdepartementet og deres oppgave er å behandle klager på vedtak fra NPE.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår