Spesialisert innen erstatning
etter personskade

Dersom du har blitt utsatt for en yrkesskade, kan du ha krav på erstatning fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du har rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap.

En ulykke inntreffer når man minst venter det. Vi jobber spesialisert med personskadesaker.

Trafikkskade, yrkesskade eller pasientskade og trenger advokat?

PersonskadeAdvokat1 har spesialkompetanse innen yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, fritidsskader og skader som følge av straffbar handling.

En personskade kan snu livet på hodet, og kan være starten på en tøff kamp mot forsikringsselskapet, NPE eller Kontoret for voldsoffererstatning. Ved å bistå i saksbehandlingen kan vi ta over en del av belastningen slik at du kan bruke mer energi på de helsemessige konsekvensene av ulykken.

Erfaring har vist at det lønner seg å bruke spesialisert advokat for å oppnå det man har krav på i denne type saker.

Personskaderetten er dynamisk og har det siste tiåret blitt svært spesialisert. For å kunne tilby skadelidte tilstrekkelig spisskompetanse jobber vi utelukkende med personskade og erstatningsrett.

Våre grunnverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre deg et riktig oppgjør etter din personskade.

Våre advokater har lang erfaring med behandling av erstatningssaker etter personskade. Vi bistår i den løpende saksbehandlingen, og vi prosederer også saken for domstolene ved tvist.

Vi bistår klienter over hele landet.

Er du usikker på om du har en sak, bruk vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte for en uforpliktende samtale!

Vi tilbyr alltid en gratis forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt, så vil vi gi deg en kostnadsfri vurdering av din personskadesak i løpet av 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.

Vi ivaretar dine interesser!

Våre advokater har lang erfaring med behandling av erstatningssaker etter personskade.