Advokatbytte førte til kr. 700.000, – i forsørgertapserstatning

En mann fra Latvia omkom i en trafikkulykke i 2015 hvor føreren av en liten lastebil mistet veigrepet og havnet over i motsatt kjørefelt. Det viste seg senere at føreren av det motgående kjøretøyet hadde kjørt for fort og var påvirket av narkotika.

Forsikringsselskapet hadde avslått forsørgertapserstatning til mannens sønn, da han var over 19 år. Tidligere advokat hadde derfor valgt å avslutte saken da barna tok kontakt med PersonskadeAdvokat1. Vi ble oppnevnt som bistandsadvokat for mannens to barn, føreren av den andre bilen ble idømt ubetinget fengsel, og siden forholdet ble ansett som grovt uaktsomt fikk barna tilkjent kr. 125.000,- i oppreisning hver.
Vi fremmet etter dette krav om forsørgertap på vegne av de to barna overfor bilføreren forsikringsselskap. De tilbydde først kroner kr. 30.000,- i erstatning, et erstatningsnivå vi mente var vesentlig for lavt. Vi valgte da å søke tingretten om fri sakførsel som vi fikk innvilget og vi varslet deretter selskapet om at vi ville ta saken videre til tingretten. Da snudde imidlertid forsikringsselskapet og høynet tilbudet til kr. 450.000,-. Samlet fikk barne utbetalt kr. 700.000,- etter at barna tok kontakt med oss.

Saken føyer seg inn i rekken av mange saker som vi overtar fra andre advokatfirmaer hvor det viser seg at mange advokater dessverre råder sine klienter til å akseptere forsikringsselskaps avslag eller lave tilbud for raskt. Et avgjørende moment i denne saken var også at skadelidte hadde såpass lav inntekt at de økonomiske vilkårene for fri sakførsel var oppfylt. Skadelidte kunne slik sett ta saken videre til retten uten å risikere å måtte betale sine egne saksomkostninger.