Fikk kr. 800.000, – i erstatning etter mopedulykke

En ung mann på 17 år var ute og kjørte med sin moped da han kjørte inn i en bil som bremset opp foran han. Han pådro seg brudd i lårbensskaftet og flere brudd i leggen. Han utviklet senere nerveskade, droppfot (Peroneusskade), og fikk også et stort arr på leggen.

Det ble et kortere fravær fra skolen på grunn av ulykken, men han klarte å komme tilbake igjen etter relativt kort tid. Etter å ha tatt opp noen fag kom han seg ut i arbeid som snekker i 2018.

Vi ble enige med selskapet om å innhente spesialisterklæring fra spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering, som vi hadde erfaring med fra tidligere. Spesialisten konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 23 %. Siden skaden lå tett opp til menerstatning gruppe 2 (VMI på 25-34%) ble vi enige med selskapet om at skadelidte skulle få fikk tilkjent et tillegg på halvparten mellom gruppe 1 og 2. Gutten fikk etter dette erstatning for menerstatning, fremtidige utgifter og hjemmearbeidstap. Han hadde i tillegg en førerulykkesforsikring på mopeden, en reiseforsikring og en privat ulykkesforsikring. Samlet fikk han under alle forsikringene tilkjent kr. 800.000,-.

Siden han var ung og hadde fått en alvorlig skade ble det også nedfelt skriftlig i erstatningsoppgjøret med forsikringsselskapet om at skadelidte stod fritt til å komme tilbake til saken dersom han på sikt ikke skal kunne klare å stå i full jobb.