Fisker kuttet av tre fingre – fikk kr. 2.200.000,- i erstatning fra yrkesskadeforsikringsselskapet

En fisker i 40-årene fikk tre fingre kuttet av da han sløyet fisk. Som følge av skaden ble han sykemeldt. Han klarte etter hvert å komme seg tilbake i arbeid, men måtte gå over i et yrke med lavere lønn enn han hadde hatt som fisker.

Vi mente det var grunnlag for erstatning fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver, og det ble innhentet spesialisterklæring fra spesialist i ortopedi. Skadelidte fikk etter dette fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 %, og fikk utbetalt ménerstatning. Spesialisten mente også det var årsakssammenheng mellom skaden og behovet for å gå over til nytt arbeid. Han fikk derfor også utbetalt erstatning for det inntektstapet han fikk ved å gå over til et lavere lønnet yrke. I tillegg dekket forsikringsselskapet advokatutgiftene.

Valg av spesialist fikk stor betydning for utfallet i denne saken, og viser at det er viktig å la seg bistå av advokat som jobber spesialisert med erstatningsrett for å finne egnet spesialist.