Fra avslag til kr. 1.300.000, – i erstatning som følge av Multippel sklerose (MS)

En mann i 40-årene fra Oslo ble ufør på grunn av Multippel sklerose (MS). Han hadde tegnet en uførekapitalforsikring, men forsikringsselskapet hadde gitt han avslag for dekning da de mente at han ikke hadde en varig medisinsk invaliditetsgrad på minst 50%, som var et vilkår utbetaling. Selskapet hadde lagt saken frem for to av sine rådgivende leger, som hadde konkludert med en lavere medisinsk invaliditetsgrad. Siden det allerede forelå tvist i saken og mannen hadde en innboforsikring med rettshjelpsdekning valgte vi å søke om innvilgelse av denne. Mannen fikk innvilget rettshjelpsdekning til innhenting av sakkyndig vurdering og advokatutgifter.

Vi innhentet så spesialisterklæring fra nevrolog som vi hadde god erfaring med fra tidligere. Etter å ha hatt mannen inne på klinisk undersøkelse og grundig gjennomgått den medisinske dokumentasjonen skrev nevrologen en spesialisterklæring hvor han konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 52 %. Etter at denne ble fremlagt for forsikringsselskapet valgte selskapet å likevel tilkjenne mannen full erstatning under uførekapitalforsikringen. Mannen fikk utbetalt kr. 1.300.000,-. Og utgifter til spesialisterklæring og advokat ble dekket under rettshjelpsdekningen.