Kr. 800.000, – i pasientskadeerstatning etter skade på Nervus Medianus

En kvinne i 40-årene fra Nord-Norge ble operert på grunn av mistanke om infeksjon i seneskjede i høyre pekefinger. Inngrepet påførte henne en skade på Nervus Medianus. Svikten i behandlingen førte til at hun fikk en varig skade som sakkyndig lege hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE) vurderte til en medisinsk invaliditetsgrad på 15 %. Hun hadde i forkant av operasjonen planlagt å starte en besøksgård, men disse planene fikk hun aldri realisert på grunn av skaden. Hun mistet også muligheten til å fortsette med en del ekstrajobber som hun hadde i forkant av operasjonen.

Da vi kom inn i saken forelå det allerede et ansvarsvedtak og vi lagde derfor et endelig krav som vi sendte til NPE. Etter flere skriftlige forhandlingsrunder fikk kvinnen til slutt tilkjent erstatning på kr. 840.000, -.