Logistikkoperatør knuste lårbenet i mopedulykke – erstatningen økt med kr. 1.250.000,- etter bistand fra oss

Mann i 20-årene fikk lårbenet knust i en forbikjøring med moped. Han ble
sykemeldt i ett år, og gikk noen måneder på arbeidsavklaringspenger, før han kom tilbake i arbeid. Han slet likevel med smerter ved gange, mye brusk i kneleddet og stiv nakke.

Skadelidte hadde allerede fått utbetalt kr. 470.000,- i erstatning fra mopedens forsikringsselskap, og ble tilbudt en restutbetaling på kr. 3.650.000,-. Han tok da kontakt med oss. Vi fikk skaffet oss oversikt over saken, og hadde forhandlinger med selskapet. Etter flere forhandlingsrunder fikk skadelidte en restutbetaling på kr. 4.900.000,-, og fikk dekket advokatutgifter på kr. 62.500,-.