Produksjonsmedarbeider fikk samlet kr. 290.000,- i erstatning etter å ha utviklet astma gjennom arbeid i fiskeindustrien

Ung mann fra Litauen hadde jobbet i ca. 10 år med slakt av fisk da han utviklet symptomer på astma. Han ble sykemeldt, og mottok dagpenger i en periode. Astmaen ble godkjent som yrkessykdom av NAV, og ble meldt til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Skadelidte hadde kun mottatt ménerstatning i gruppe 1 på kr. 101.000,- da han tok kontakt med oss. I løpet av saksgangen hadde han flyttet tilbake til Litauen, og funnet seg annet egnet arbeid. Vi mente likevel at han hadde et inntektstap, og han fikk etter hvert utbetalt erstatning for dette. Samlet fikk han kr. 290.000,- i erstatning. Forsikringsselskapet dekket også advokatutgifter på kr. 40.000,-.