Yrkesskade kols erstatning

Yrkesrelatert KOLS ga erstatning på kr. 663.700,-

Eldre mann hadde gjennom flere år vært eksponert for luftveisirritanter gjennom sitt arbeid med sandblåsing, sliping, sprøytelakkering m.m. Han stod i jobb frem til han var 62 år, men fikk etter dette så store plager at han ble sykemeldt. Etter dette gikk han over på arbeidsavklaringspenger, og fikk senere innvilget uføretrygd. Han fikk etter dette godkjent KOLS som yrkessykdom, og fikk innvilget ménerstatning fra NAV.

Mannen hadde jobbet i kommunal virksomhet i flere år, og var dekket av Hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Avtalen kan gi krav på erstatning ved godkjent yrkesskade- eller sykdom, og er i enkelte tilfeller et alternativ til den ordinære yrkesskadeforsikringen. Til forskjell fra yrkesskadeforsikringen er vedtak fra NAV på ménerstatning og/eller innvilget yrkesskadefordel i uføretrygd normalt bindende for utbetaling under Hovedtariffavtalen. Det er også en forutsetning for at erstatning under Hovedtariffavtalen kan være aktuelt.

På tidspunktet for oppgjør hadde mannen gått av med alderspensjon, men fikk likevel utbetalt samlet kr. 663.700,- i erstatning for inntektstap og ménerstatning.

For kommunalt og statlige ansatte er det veldig viktig å ha kjennskap til erstatningsordningen under Hovedtariffavtalen hvis man blir skadet på jobb. I denne saken ble erstatningen langt høyere ved å beregne etter Hovedtariffavtalen enn etter yrkesskadeforsikringsloven.