Har du krav på erstatning etter trafikkskade?

Tusenvis skades årlig i trafikken, og bare i 2017 ble 665 person skadet og 107 personer omkom på norske veier. Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du ha rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap. For mange er ulykken starten på en tøff kamp mot forsikringsselskapet ved siden av kampen for å bli frisk.

Vi jobber spesialisert med trafikkskader, og vil kunne bistå deg i denne prosessen. Vi kjenner selskapets arbeidsrutiner godt, og dette vil kunne være avgjørende for din skadesak. Jo tidligere du tar kontakt med en spesialisert advokat, desto større er sjansen for at du sikres den erstatningen du faktisk har krav på.

En trafikkulykke kan lede til økonomisk tap, og du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden fra ansvarlig forsikringsselskap. Ved trafikkskadeerstatning er følgende tapsposter aktuelle: påførte- og fremtidige merutgifter, påført- og fremtidig inntektstap, pensjonstap, hjemmearbeidstap, og menerstatning. I tillegg utløser ulykken rett til utbetaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad. Nedenfor følger en kort gjennomgang av de enkelte postene.

Krav om årsakssammenheng

For at du skal ha rett på erstatning må det også foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og dine helseproblemer. Videre må ulykken være årsaken til det økonomiske tapet som kreves erstattet.

Trafikkskadesaker byr på kompliserte juridiske, og medisinske problemstillinger. Vi vil kunne hjelpe deg med å dokumentere, og fremme ditt krav ovenfor forsikringsselskapet. I de fleste skadesaker må det innhentes erklæring fra en spesialist for å vurdere de medisinske konsekvensene av din skade. Vi vil sikre at du får en rettferdig behandling, og at du får en vurdering av en objektiv spesialist uten tilknytning til forsikringsselskapene.

Hver skade er unik, og hver sak må behandles individuelt. Vi har lang erfaring med trafikkskadesaker, og vi vil derfor sikre at dine rettigheter blir godt ivaretatt, slik at du kan konsentrere deg om de helsemessige konsekvensene av trafikkulykken.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale om trafikksskadeerstatning. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak innen 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.