Advokatbistand ved pasientskadesaker

Norsk pasientskadeerstatning er et offentlig organ som i utgangspunktet skal gi deg en objektiv vurdering av din pasientskadesak. Utgifter til advokat dekkes derfor først etter at det er fattet ansvarsvedtak. Dette innebærer at en pasientskade først gir rett til dekning av advokatutgifter ved utmålingen av erstatningens størrelse, og som hovedregel ikke under vurderingen av om du er påført en pasientskade. Advokatutgifter før dette tidspunktet må dekkes av skadelidte selv eller via andre rettshjelpsordninger.

Dersom du ønsker å påklage et ansvarsvedtak vil utgifter til advokat i klageomgangen dekkes dersom man vinner frem med klagen. Dersom klagen ikke fører frem vil det unntaksvis være mulig å få utgiftene dekket av NPE, men den klare hovedregel er at utgiftene til advokat ikke dekkes med mindre klagen fører frem.

Etter at det foreligger endelig vedtak i Pasientskadenemnda kan saken bringes inn for domstolene. Ved domstolsbehandlingen gjelder tvistelovens regler for dekning av advokatutgifter.

Vi kan bistå i alle ledd av saksbehandlingen, og vi prosederer også saken for domstolene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår