PersonskadeAdvokat1 AS har spesialkompetanse på personskade ved yrkesskader, trafikkulykker, fritidsskader, og pasientskader.

Vi behandler alle former for personskade fra mindre skader til alvorlige multitraumer. Vårt fokus er å ivareta den enkelte klient, og våre grunnverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi ivaretar dine interesser.

Vi jobber spesialisert med erstatnings- og forsikringsrett og etterstreber en høy faglig kompetanse på våre tjenester.

Våre advokater har lang erfaring med behandling av erstatningssaker etter personskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Er du usikker på om du har en sak, bruk vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte for en uforpliktende samtale!

Informasjonsvideo

Denne informasjonsvideoen omhandler utvalgte yrkesskade- og trafikkskadesaker.

Gratis vurdering av din sak

Vi bistår klienter over hele landet. Bruk vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte for en uforpliktende samtale!