Advokatutgifter

Mange som blir utsatt for en ulykke og får en personskade vegrer seg for å ta kontakt med advokat da man tror at dette vil medføre store kostnader for en selv. Det de fleste ikke vet er at i personskadesaker dekkes nødvendige og rimelige utgifter til advokat på lik linje med andre utgifter du har som følge av din personskade.

Dersom det oppstår tvist mellom deg og forsikringsselskapet eller NPE i saken, vil din innboforsikring ofte dekke utgifter til advokat i forbindelse med tvisten. Det er vanlig at man har en egenandel, og denne varierer noe fra selskap til selskap.

Dersom din sak blir ført for domstolene og ditt krav fører frem, er utgangspunktet at du også skal få dekket samtlige utgifter du har hatt i forbindelse med rettssaken til advokat, dette også en eventuell egenandel.

Vår erfaring er at det er fordelaktig å ta kontakt med advokat med spesialkompetanse ved personskade.

PersonskadeAdvokat1 har lang erfaring og gode resultater å vise til.

Dersom du er usikker på om du har krav på å få dekket dine advokatutgifter i din skadesak, så ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår