Hva er en pasientskade?

Definisjonen på en pasientskadeEn pasientskade er en personskade påført under behandling i helseinstitusjon, under ambulansetransport, eller ved annen behandling utført av helsepersonell.

Rett til erstatning ved pasientskader reguleres av Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven) av 15.juni 2001 nr. 53.

Har du blitt utsatt for en pasientskade har du krav på erstatning fra NPE når skaden skyldes:

1. svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes

2. teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp.

3. smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom.

4. vaksinasjon.

5. forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler.

I tillegg kan det i særlige tilfeller tilkjennes erstatning dersom du er påført en særlig stor og særlig uventet skade, som ikke er utslag av en risiko du som pasient må akseptere, selv om skaden ikke faller inn under en av situasjonene i punkt 1-5.

For at du skal ha rett til erstatning må det videre være årsakssammenheng mellom feilbehandlingen du har blitt utsatt for, og skadene du er påført. Dette er en medisinskfaglig vurdering som må foretas av spesialister.

Dersom du er usikker på om du er påført en pasientskade bør du ta spørsmålet opp med din fastlege eller annen behandler.

Er du i tvil om de juridiske sidene av skaden du er påført? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Vi ivaretar dine interesser!

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår