Erstatning etter yrkesrelatert skulderskade

Nordnorsk kvinne ble påført en skulderskade under en akuttsituasjon ved behandlingsinstitusjonen der hun arbeidet som hjelpepleier. NAV godkjente skaden som yrkesskade og saken ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Forsikringsselskapet forsøkte raskt å avslutte saken ved å tilby et minnelig oppgjør på ca. kr. 250.000,-. Vi gjorde det klart at saken ikke var klar for oppgjør, og tok nødvendige skritt for å holde saksbehandlingen åpen. Selskapet endret til slutt standpunkt i saken, og etter flere forhandlingsrunder ble kvinnen til slutt tilbudt erstatning på ca. kr. 1.300.000,-.

Utsatt for skulderskade eller annen yrkesskade? Vi gir deg gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.