Erstatning etter fallskade

Ung mann falt ned fra stilas i forbindelse med snekkerarbeid på hus. Han pådro seg brudd i ryggen, og slet med smerter i rygg og nedsatt følelse i bena. Han kom imidlertid tilbake i full jobb etter skaden.

Selskapet avsluttet i utgangspunktet saken i desember 2012 på grunn av manglende tilbakemelding fra tidligere advokat. Frem til da hadde selskapet utbetalt akonto for inntektstap på kr. 50.000,-. Det var ikke utbetalt erstatning for andre poster.

Da saken kom inn til oss argumenterte vi for at klient skulle ha erstattet hjemmearbeidstap, samt ménerstatning. Skaden var da vurdert til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40 %. Opplysningene tilsa imidlertid at klient skulle ha en høyere invaliditetsgrad, og selskapet gikk med på å innhente en tilleggsuttalelse fra spesialisten. Klienten fikk etter dette fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 52 %, hvilket ga krav på ménerstatning i gruppe 4.

Vi argumenterte for at fallskadens omfang tilsa at klient skulle få tilkjent ménerstatning etter gruppe 5. Selskapet gikk etter hvert med på opprykk til gruppe 5. Samlet fikk klient tilkjent 313.131,- i hjemmearbeidstap, utgifter og ménerstatning, samt dekket advokatutgifter fullt ut.

Utsatt for fallskade eller annen yrkesskade? Ta kontakt med en av våre advokater for gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.