Resultater andre personskadesaker

Vi vil nøkternt anslå at vi i gjennomsnitt oppnår 50% eller mer i erstatning etter at vi tar på oss saken.

Fra kr. 130.000 til kr. 380.000 i erstatning etter brannskade
En kvinnelig student på 38 år fra Østlandet fyrte i peisen hjemme og brukte rødsprit. Dette førte til en eksplosjon som gjorde at hun tok fyr. Hun fikk store brannskader på overkroppen, særlig på høyre overarm og bryst, og hun måtte blant annet transplantere hud fra lårene. Kvinnen var på skadetidspunktet ferdig utdannet. Hun ble deretter sykemeldt, og gikk over på AAP. Kvinnen hadde en ulykkesforsikring og forsikringsselskapet tilbød først en erstatning basert på en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 % for re-traumatisering av PTSD-plager. Dette aksepterte ikke klienten, og hun tok derfor kontakt med PersonskadeAdvokat1. Siden vi ikke kom til enighet om erstatningen anbefalte vi klient at det ble innhentet spesialisterklæring fra spesialist i plastisk kirurgi slik at hun fikk en grundigere vurdering av brannskadene. Etter flere forhandlingsrunder fikk hun til slutt erstatning basert på en varig medisinsk invaliditetsgrad på 40%, noe som utgjorde kr. 380 000,-.

Biopeisulykker
Dessverre skjer det hvert år alvorlige ulykker med biopeiser, som medfører store brannskader for de involverte. Vi har bistått flere personer etter ulykker med biopeis, og har skaffet oss særskilt erfaring med disse ulykkene.

Her opptrer en av våre advokater på TV2 Hjelper deg i forbindelse med en av disse sakene http://www.tv2.no/a/3301683

Fall fra huske
7 år gammel gutt falt av en huske i et friminutt på skolen og pådro seg en hodeskade. Skaden ble meldt inn til selskapet, som først mente at kommunen ikke hadde tegnet forsikring i selskapet. Etter endel korrespondanse erkjente selskapet til slutt at de likevel var ansvarlige, men at hendelsesforløpet var uklart og at de slik sett stilte seg tvilende til saken. Før PersonskadeAdvokat1 kom inn i saken lå det en erklæring fra en barnelege som konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad på 10 %. Selskapet mente at denne måtte legges til grunn og at skaden slik sett ikke utløste noen rett til barneerstatning, hvor kravet er en medisinsk invaliditetsgrad på 15 %. PersonskadeAdvokat1 påpekte at det var behov for nevropsykologisk undersøkelse. Denne viste at skadelidte hadde fått en hjerneorganisk som skade og den varige medisinske invaliditetsgraden ble fastsatt til mellom 15-20 %. Etter flere forhandlingsrunder fikk skadelidte til slutt et erstatningsoppgjør på i overkant av kr. 550.000,-.

Løpt overende av hunder
Kvinne hadde blitt løpt overende at to hunder og pådratt seg et brudd i leggen. Hun hadde en fritidsulykkesforsikring som ga rett på utbetaling ved varig medisinsk invaliditet. Av forsikringsvilkårene fremgikk det at erstatningen skulle settes ned i den grad en sykelig tilstand eller sykelig anlegg har medvirket til skaden.

Selskapets rådgivende lege hadde vurdert den varige medisinske invaliditetsgraden til 6 %. Legen vurderte det likevel slik at benskjørhet på grunn av spiseforstyrrelser medførte økt skadeomfang på 50%.

Selskapet fastsatte derfor den varige medisinske invaliditeten til 3 %. Som en minnelig løsning tilbød selskapet en utbetaling ette 4% varig medisinsk invaliditet. Dette tilsvarte en utbetaling på ca. 78.000,-.

Vi tilskrev selskapet og påpekte svakheter ved uttalelsen til selskapets rådgivende lege. På denne bakgrunn vurderte legen og selskapet saken på nytt. Skaden be da vurdert til en varig medisinsk invaliditet på 8 % og legene var usikre på følgene benskjørheten hadde hatt.

Selskapet fremsatte etter dette et tilbud på oppgjør etter en varig medisinsk invaliditet på 8%. Dette tilsvarte en utbetaling på ca. kr. 168.000,-, noe skadelidte aksepterte.

Arbeidet i saken ble dekket av rettshjelpsdekningen. Skadelidte fikk også innvilget fritt rettsråd slik at egenandelen i forbindelse med rettshjelpsdekningen ble dekket av fylkesmannen. Hun betalte således kun egenandelen i forbindelse med fritt rettsråd på kr. 956,-.

Barnekasko – blodforgiftning
Skadelidte fikk i 2008 en blodforgiftning (meningokokksepsis). Hun utviklet etter dette kronisk tretthet og nervesmerter i høyre ansiktshalvdel (trigeminusnevralgi II).  Spørsmålet i saken var fastsettelse av medisinsk invaliditet. Selskapets rådgivende lege hadde fastsatt en varig medisinsk invaliditetsgrad på 5-10 %, og selskapet kom i 2012 med et tilbud basert på en invaliditet på 10 % (kr. 215.176,-).

Skadelidte tok kontakt med oss og vi hjalp til med å innhente en spesialisterklæring i saken. Spesialist i nevrologi fastsatte en varig medisinsk invaliditetsgrad på 32 %, og skadelidte fikk etter dette utbetalt barnekaskoerstatning på kr. 756.018,-.

Slått ned med batong
Voldsoffererstatningssak. Skadelidte som på skadetidspunkt var på attføring ble slått ned med batong i Asker sentrum i 2010. Han fikk påvist en samlet varig medisinsk invaliditetsgrad for psykiske og fysiske plager på 25 %. Etter å ha dekket hans påførte inntektstap for perioden 2010-2013, påførte utgifter i samme periode, oppreisning og menerstatning, tilkjente Kontoret for vodsoffererstatning en restutbetaling på ca kr. 2.2 mill.

Dette er bare et lite utvalg av de fritidsskadesaker vi har behandlet. Flere referanser opplyses på forespørsel. Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Gratis vurdering av din skadesak
– Motta svar innen 24 timer

Ditt navn:

Din e-post:

Telefonnummer:

Beskriv din sak:

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvern og Vilkår