Erstatning yrkesrelatert kols

Mann arbeidet som mekaniker og ble utsatt for sveiserøyk, gasser, syrer og støv mv. Dette førte til yrkesrelatert kols som ble godkjent av NAV som yrkessykdom.

NAV innhentet spesialisterklæring fra Sykehuset i Telemark. Selskapet tilbød først 1,2 millioner i erstatning, og mente at skadelidte hadde øvrige helseplager som begrenset selskapets ansvar betraktelig. Vi fikk mistanke om at selskapet hadde innhentet uttalelse fra egen spesialist før tilbudet ble fremlagt.

Det viste seg at selskapets spesialist var enig med de øvrige spesialistene i saken. Etter forhandlinger endte erstatningen på 2,3 millioner.

Utsatt for yrkesrelatert kols eller annen yrkessykdom? Ta kontakt med en av våre advokater for gratis vurdering av din sak.

Gratis vurdering av din sak.