Erstatning etter verktøyulykke

En mann bosatt på Vestlandet fikk et kutt i hånden under sitt arbeid som snekker. Skaden ble godkjent som yrkesskade av NAV og meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Forsikringsselskapet behandlet saken en periode og foretok akontoutbetalinger. Mannen var på dette tidspunktet bistått av en annen advokat. Selskapet avslo ytterligere utredning og kom med tilbud om endelig oppgjør med en restutbetaling på kr. 275.000,-.

Etter at Personskadeadvokat1 ble kontaktet ble det satt i gang utredning som viste at mannen hadde utviklet et komplekst regional smertesyndrom. Etter forhandlinger ble mannen tilbudt ytterligere ca. kr. 970.000,- i erstatning.

Utsatt for verktøyulykke eller annen yrkesskade? Du kan ha krav på erstatning.

Er du usikker på om du får korrekt erstatning i din skadesak, ta gjerne kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en uforpliktende samtale.

Gratis vurdering av din sak.