Skal du kreve erstatning etter trafikkskade, så bør du engasjere advokat med spesialkompetanse på personskade og erstatningsrett.

Advokat Anders Foss mener mange taper millionerstatninger ved å bruke feil advokat. Han har bistått flere tusen skadelidte etter trafikkulykker, og er en av Norges mest erfarne erstatningsadvokater på området. Foto: PersonskadeAdvokat1

Hver eneste uke mottar vi henvendelser fra klienter som enten er bistått av advokat av typen generalist, eller som fører dialogen med forsikringsselskapet på egenhånd. Dette er som om spille russisk rullet med sin egen skadesak mener advokat Anders Foss i PersonskadeAdvokat1. Han har jobbet spesialisert med trafikkskader i over 10 år og kjenner selskapenes arbeidsrutiner godt.

Når forsikringsselskapene uttaler at de i snitt sparer 1 million kroner per klient som bruker advokat av typen generalist og sannsynligvis enda mer på de som ikke bruker advokat, så burde alle varsellampene lyse rødt, advarer den erfarne erstatningsadvokaten.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

I det følgende finner du fem grunner til at du bør bruke spesialisert advokat dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke.

1. En spesialisert personskadeadvokat forstår din situasjon

Dersom du blir utsatt for en trafikkulykke blir ofte livet snudd opp ned. Ikke bare må du fokusere på å bli frisk, men samtidig blir det ofte en kamp om å klare seg økonomisk. Dine vanlige utgifter løper som normalt, men det er ikke alltid inntektene kommer inn som tidligere etter en ulykke.

Oppe i alt dette møter du ofte et forsikringsselskap som stiller seg kritisk til din skadesak, samtidig som de holder tilbake erstatningsutbetalinger de er pliktige til å utbetale løpende. Ved bruk av spesialisert advokat som kjenner selskapets arbeidsmetoder vil du ikke bare få informasjon om dine rettigheter og hvordan du skal forholde deg, men advokaten vil håndtere den omfattende dokumentasjon, veilede deg til å ta riktige veivalg og være din talsperson mot selskapet. Kort fortalt skal du fokuserer på å bli frisk, mens advokaten seg av det praktiske og sørger for at selskapet utbetaler den erstatningen du har krav på fortløpende, forteller advokat Foss.

2. Særlig kjennskap til rettsreglene og forsikringsselskapenes taktikk

Forsikringsselskapene bruker enten saksbehandlere som er opplært til å håndtere trafikkskadesaker eller advokatfirmaer som har spesialisert seg på å bistå forsikringsselskapene. Deres hovedoppgave er som regel å begrense erstatningsutbetalingene i så stor grad som mulig.

Hovedoppgaven for personskadeadvokaten på den andre siden er derimot at du skal få så mye erstatning som mulig ut av din erstatningssak. For å oppnå dette er det ofte av avgjørende betydning at din advokat er særlig god på rettsreglene innen erstatningsrett, samt har god kjennskap til forsikringsselskapenes arbeidsmetoder, sier advokaten.

En spesialisert advokat vet hvilke veivalg som må tas underveis i saken, og hvor langt saken bør tas i systemet før den får sin endelige løsning. Ofte vil den spesialiserte advokaten ha en særlig evne til å vurdere hvor mye en sak er verdt og om den beste løsninger er å løse saken via en avtale med selskapet eller om det er nødvendig å ta saken hele veien til domstolen for at klienten skal få det en har krav på, påpeker advokat Foss.

Erstatning etter trafikkskade

3. Inngående kjennskap til hvilke spesialister som er tilstrekkelig nøytrale

De fleste har hørt begrepet «kjøpt og betalt». Mange tror at forsikringsselskapene betaler legespesialister for å komme til ønskede konklusjoner i skadesakene. Vi ser ofte at forsikringsselskapene bruker leger som er for strenge ved vurdering av noen skadetyper. Mange skadete blir henvist til disse legene og får betalt honorarer på flere hundre tusen kroner årlig. Når oppdragsmengden øker og blir en stabil og stor inntektskilde for legene, mener mange skadelidtadvokater at legene ikke lengre avgir nøytrale vurderinger, men at de blir lojale mot forsikringsselskapet, forteller advokat Foss.

Bruker du spesialisert advokat så vil din sak bli vurdert av nøytral legespesialist som mest sannsynlig vil gi en grundig og korrekt vurdering av din skade. Dette vil igjen gi deg langt bedre forutsetninger for at du skal få riktig og høyere erstatning, sier erstatningsadvokaten.

4. Spisskompetanse på erstatningsberegninger

Dersom advokaten din ikke fremmer erstatningskrav overfor selskapet eller overlater til selskapet å beregne erstatningen så har du mest sannsynligvis en advokat som ikke jobber særlig mye med erstatningsrett.

For å komme frem til korrekt erstatningsbeløp så brukes det avanserte erstatningsberegningsprogrammer, og det er ikke alle advokater som har dette. Det er også viktig at du har en advokat som kan programmet ut til fingerspissene og ikke bare sluker forsikringsselskapenes beregninger rått. I flere saker ser vi at selskapene forsøker å bruke regelsett som gir selskapene flere millioner i besparelse, da er det viktig at du har en advokat som kan fortelle hvor skapet skal stå, påpeker Foss.

5. Vesentlig høyere erstatningsutbetaling

Svært ofte så ser vi at klienter som tar kontakt med oss oppnår mellom 50 til 100% mer i erstatning enn hva som ligger av tilbud i saken. I flere saker har vårt arbeid ledet til erstatningsutbetalinger flere millioner kroner høyere enn hva tidligere advokat har klart å fremforhandle. Desto tidligere du tar kontakt med spesialisert advokat desto bedre forutsetninger vil advokaten ha for å ta riktige valg underveis. Dette vil være med på å bygge opp saken, slik at det samlede arbeidet resulterer i høyest mulig erstatning for skadelidte, forteller advokat Foss.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. I de aller fleste saker oppnår vi svært gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre, avslutter advokat Foss.

Gratis vurdering av din sak.