Britt Fossum var rask med å kontakte advokat Anders Foss i PersonskadeAdvokat1, hans arbeid sikret at hun fikk fullgod medisinsk vurdering fra 3 spesialister, samt at forsikringsselskapet omsider erkjente ansvar for skaden og det omfattende økonomiske tapet». Advokat Foss er glad for at Britt tok kontakt, særlig valget av sakkyndige og grundig gjennomgang av alle rekonstruksjonene av ulykken ble avgjørende for at Britt til slutt fikk den erstatningen hun fortjente. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Noen få dager før jul i desember 2009 skulle være en lykkelig dag for Britt Fossum. Hun jobbet på dette tidspunktet som deltager- og sponsoransvarlig i programmet Frokostquiz som ble produsert av Rubicon Tv AS. I forbindelse med overføringen av produksjonen til et nytt firma skulle det avholdes et informasjonsmøte i lokalene til FuelMedia i Rosenkrantzgate i Oslo. Britt var på vei inn i møtelokalet da en biopeis eksploderte i ansiktet på henne. Hun ble først sendt til Ullevål, og dagen etter ankomst fraktet til brannavsnittet på Haukeland med luftambulanse. Under eksplosjonen ble hun påført alvorlige og livstruende skader. Heldigvis hadde hun mange viktige kontakter og et stort støtteapparat, som sørget for at hun omsider fikk en solid erstatning for skadene.

Forsikringsselskapene til produksjonsselskapet og importøren av biopeisen forsøkte først å avvise alt ansvar, og mente at skaden og tapet uansett var mye mindre omfattende enn det som ble anført av Fossum. Britt Fossum tok da kontakt med advokat Anders Foss, som hadde spesialisert seg innen personskaderett og som også var en god venn av familien. Han mente at saken var relativt klar og at vi stod over for en svært stor skade hvor det økonomiske tapet kunne komme på flere millioner kroner. Etter at advokat Foss påtok seg oppdraget med å bistå henne, ble det innhentet flere spesialisterklæringer, flere tekniske rekonstruksjoner av ulykken ble gjennomført, og det hele endte til slutt i et svært godt erstatningsoppgjør for Fossum.

Mot alle odds har Britt sakte, men sikkert kjempet seg tilbake fra skaden. Og denne høsten ble hun valgt inn i Oslo bystyre som en av fire representanter for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Fra signering av arbeidskontrakt til branneksplosjon, luftambulanse til Haukeland og koma i 2 uker

Det er 18. desember 2009. Britt Fossum har vært på farten og hentet inn sponsorgaver rundt omkring i Oslo hele dagen. Det er hektiske dager før jul og mye skal på plass før skuldrene kan senke seg med julefeiring hjemme hos foreldrene på Gran på Hadeland. Denne dagen har hun også blitt innkalt til et møte for å signere en ny kontrakt med et selskap som jobber med tv-produksjon. I det hun ankommer møte forsøker daglig leder i produksjonsselskapet å skape hyggelig stemning rundt møte ved å tenne på en biopeis som står plassert på møterommet. Britt rekker akkurat å sette seg ned, da biopeisen eksploderer i ansiktet på henne og lokalet blir helt blått.

På få sekunder står Britt i fyr og flamme, som det ikke virker som det er mulig å slukke. Den ene produksjonslederen prøver å slukke Britt med sine hender, men får bioetanol på sine egne hender som tar fyr. Britt kommer løpende ut av møterommet i full flamme. Det bryter ut panikk i kontorlokalet, men heldigvis for Britt er hennes sønn tilstede som drar av seg genseren og får slukket sin mor på gulvet. Britt sin sønn, Patrick Strøm som også var programleder av programmet dekker til sin mor med sin genser da hennes egne klær var brent opp. De andre i møtelokalet jobber febrilsk med å finne vann og tøystykker som de kan væte for å dekke de omfattende brannsårene på kroppen til Britt, mens Patrick holder sin mor ved bevissthet.

Britt får se at hennes hender er svarte og bryter ut i panikk. Hun har smerter over hele kroppen og skriker til sin sønn: «Ansiktet mitt er borte».

Patrick sier at hun har omfattende skader, men at ansiktet hennes ikke ser ut som resten av overkroppen hennes. Patrick stryker Britt på kinnet for å vise henne at ansiktet er ok, men det han derimot ikke forteller henne er at huden blir dratt av i den han stryker henne over kinnet.

Han gjentar flere ganger: «du er tøff, dette klarer du mamma, du har oss barna».

«Det verste ved det hele var å se redselen i øynene til min sønn, som ser mammaen sin så forbrent og holder på å dø», har Fossum uttalt i etterkant. Hun tror likevel det var avgjørende at han holdt henne våken og støttet henne frem til ambulansen ankom
For Britt svimte aldri av, men var ved bevissthet hele tiden og kjente på de fryktelige smertene.

Etter 10 minutter kom ambulansen og noen sa: «nå skal du slippe å ha vondt lenger». Det er det siste Britt husker før hun våkner opp av koma to uker senere på brannavsnittet på Haukeland sykehus.

Legene på Haukeland sykehus trodde ikke at Britt ville overleve de voldsomme skadene etter biopeisulykken, sykehuspresten ble tilkalt og de pårørende ble forberedt på det verste. Hun fikk 3 grads forbrenning på 23 % av kroppens overflate og ble liggende i koma på Haukeland i 14 dager. Foto: Haukeland sykehus

Svevde mellom liv og død i 2 uker i koma

På Haukeland trodde ikke legene at hun ville komme til å overleve de voldsomme skadene og hun ble derfor lagt i koma. Sykehuspresten ble innkalt, og barna ble advart mot at det var stor risiko for at Britt aldri ville våkne igjen.

Gleden ble derfor stor da Britt omsider våknet på sykehuset to uker senere, omgitt av sine tre barn Carina, Kenneth og Patrick.
Det tok likevel nesten 3 måneder før Britt endelig fikk reise hjem fra sykehuset. Skadene var enorme, alle negler var brent bort og hun ble bandasjert fra knærne og opp. Det ble transplantert hud fra lårene til hender, armer og ansikt. Munn og lepper måtte rekonstrueres og det er fortsatt i dag 10 år etter skaden synlige arr på kroppen etter den voldsomme eksplosjonen.

«Jeg pådro meg forbrenninger på over 23 % av kroppens overflate. Særlig bryst, hender og overarmer ble skadet, og det ble også en stor påkjenning psykisk» forteller Fossum.

Måtte lære seg å bruke hendene på nytt og fikk PTSD

Da Britt endelig kom seg hjem til huset på Nordstrand i Oslo, ble det startet opp med en omfattende opptreningsperiode. Alle muskler i armer og hender hadde svunnet bort, og hun gikk gjennom en intensiv treningsperiode hvor hun måtte lære seg å bruke hendene helt på nytt. I tillegg måtte inn til Ullevål flere ganger i uken for bytte av bandasje og hun var også helt avhengig av hjemmehjelpstjenesten for å kunne få det til å gå rundt hjemme.

Britt som i hele sitt liv har hatt et stort sosialt nettverk fikk veldig god hjelp av noen hennes nærmeste venninner som sammen med datteren Carina gjorde en uvurderlig innsats i perioden etter at hun kom hjem.

Huden var imidlertid svært skjør, stiv og behovet for kremer var enormt. I tillegg til den fysiske påkjenningen ulykken hadde påført Britt, slet hun også med psykiske ettervirkninger i form av mareritt om eksplosjonen der hun trodde at hun skulle dø. Britt fikk diagnosen posttraumatisk stress syndrom (PTSD).

«En slik hendelse setter sine spor, jeg husker jeg ble svært skvetten og ble skremt og fikk flashbacks fra ulykken bare noen tente opp en lighter», forteller Britt.

Tok kontakt med advokat for gratis vurdering av skadesaken

Kort tid etter ulykken ble advokat Anders Foss engasjert, som umiddelbart satte i gang jobben med å kartlegge årsaken til ulykken, samt avklare hvem som var ansvarlig for skaden og Fossum sitt økonomiske tap.

Advokat Foss konkluderte ganske raskt med at ansvaret enten måtte ligge på produksjonsselskapets eller importøren av biopeisen sine forsikringsselskap.

«Skadene var så omfattende at det var behov for medisinsk utredning fra flere legespesialister. Dette slik at en fikk så god oversikt som mulig over både de fysiske og psykiske skadene etter brannulykken», forteller advokat Foss.

På det innledende møte med forsikringsselskapets mente selskapet imidlertid at det ikke var nødvendig med medisinsk utredning, da man som spesialiserte parter sammen kunne bli enige om den medisinske invaliditetsgraden. Advokat Foss som på dette tidspunktet allerede hadde mange års erfaring med personskadesaker så på det hele som et forsikringstaktisk utspill og bestemte seg raskt for at dette kom han ikke til å gi seg på.

Etter flere runder gikk forsikringsselskapet omsider med på å innhente erklæring fra en spesialist i plastikkirurgi for vurdering av arrskadene, fra lungespesialist for skaden på lungene og fra psykiater for vurdering av de psykiske skadefølgene og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Disse konkluderte med at Britt i tillegg de omfattende brannskaden også hadde fått en alvorlig PTSD som samlet ga henne en medisinsk invaliditetsgrad på 91 %. Spesialistvurderingene førte til at Britt hadde krav på menerstatning i gruppe 8, noe som var 6 grupper høyere enn hva selskapet først hadde antydet på det første møte.

Britt er i dag politiker på heltid, som innvalgt representant for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i bystyret er hun en ivrig forkjemper for bilistenes rettigheter, hun er blant annet mot fjerning av Oslo’s grønne fine alleer og andre partiers kamp for å hindre bilkjøring i Oslo. Hun er veldig glad for at hun tok kontakt med Anders Foss i PersonskadeAdvokat1, bistanden fra han førte heldigvis til et veldig godt erstatningsoppgjør som har sikret henne et mer fullverdig liv etter den dramatiske ulykken. Foto: Privat

Fra ufør til heltidspolitiker i bystyret

Etter brannskaden kom Britt over en facebookgruppen: Ja til miljø, nei til bompenger, som i dag har over 50.000 medlemmer. Britt fikk raskt et brennende engasjement for saken og ble fort en av moderatorene i gruppene.

Britt forteller at hun er veldig opptatt av miljø og klima. Men at det er engasjementet mot bompenger og for bilistene som driver henne.

Hun ble tidligere denne høsten valg inn i bystyret og har allerede vist at hun tar sitt verv på alvor er villig til å stå på for det hun tror på. «Mitt mål er å jobbe for den vanlige mannen i gata sine rettigheter, begeret mitt er fullt nå og jeg har mange sterke meninger, forhåpentligvis vil det være med på å forme Oslo i de neste fire årene», påpeker den ferske FNB-politikeren.

Fra avvisning av ansvar til 3.3 millioner kroner i erstatning

Årsaken til brannen var imidlertid ikke så lett å slå fast, men etter flere tekniske rekonstruksjoner av ulykken erkjente omsider forsikringsselskapet ansvar og la de innhentende spesialisterklæringene til grunn for erstatningsoppgjøret.

I tillegg til nesten maksimal menerstatning og utgiftsdekning så fikk også Britt tilkjent erstatning for inntektstap, da ulykken hadde ført til at hun hadde blitt arbeidsufør.

Totalt fikk Britt tilkjent kr. 3.3 millioner i erstatning. Og tillegg dekket forsikringsselskapet advokatutgiftene fullt ut.

«Fossums sak viser først og fremst viktigheten av å kontakte advokat som er spesialisert på personskader, og som har god kjennskap til hvilke spesialister man kan og bør anvende. Dersom Fossum ikke hadde kontaktet advokat hadde hun trolig kun fått en beskjeden erstatning på noen få hundre tusen kroner», sier advokat Foss.

Han mener også at saken viser viktigheten av å velge riktig spesialist til å vurdere den konkrete skaden. I Fossums sak så vi hvor store utslag dette kan gi. Vi ser dessverre at mange spesialister vurderer for eksempel arrskader vesentlig for lavt. Ved disse skadetypene er det viktig at en bruker spesialist i plastikkirurgi med lang erfaring.

«Det er også viktig at man velger psykiater som har den nødvendige erfaringen med denne type skader og ikke har for nær tilknytning til forsikringsselskapene», forteller Foss.

De færreste spesialister vurderer selv om de har rett kompetanse eller ikke, og takker ofte ja til å utarbeide erklæringer selv om det kanskje burde vært gjort av en annen.

«Det er derfor vår jobb å sørge for at riktig spesialist blir bedt om å gjøre jobben», sier Foss. Som spesialiserte personskadeadvokater har vi lang erfaring med hvilke spesialiteter som egner seg til å skrive erklæringer i de ulike sakene. Jeg anbefaler derfor alltid at man forsikrer seg med en advokat om at det anvendes en spesialist som innehar den nødvendige kompetansen. Vi har tidligere skrevet om valg av spesialist i forbindelse med fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad her.

Britt Fossum endte opp med en erstatning på flere millioner kroner etter at selskapet først avviste alt ansvar. Hun mener at hennes historie viser hvor viktig det er å engasjere advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett.

«Jeg er veldig takknemlig for jobben som advokat Anders Foss og PersonskadeAdvokat1 har gjort for meg. Nå har jeg godt med penger i banken, og jeg kan legge erstatningssaken bak meg, avslutter hun med et stort smil».

Gratis vurdering av din sak.