Da bør du lese dette!

Mone, Kristine og Kristin i PersonskadeAdvokat1 AS - Erstatning etter personskade.

Kööhler-Gjesteby, Haukedal og Sande i PersonskadeAdvokat1 anbefaler sterkt at en undersøker hvilke forsikringsordninger en har før en påtar seg oppdrag for privatpersoner. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Jobber du for en privatperson og har vært utsatt for en skade? Spør en av våre advokater hvis du lurer på om du har krav på erstatning. Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning i personskadesaker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Yrkesskadeforsikring er ikke obligatorisk ved jobb for privatpersoner

Dersom du tar oppdrag for privatpersoner og skader deg, kan du stå uten yrkesskadeforsikring sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen skal sikre de ansatte ved yrkesskader etter en arbeidsulykke. Men hva gjelder når du jobber for en privatperson?

Det man gjerne ikke tenker på er at yrkesskadeforsikringsloven ikke gjelder ved ulønnet arbeid/verv som man utfører for privatpersoner eller for private organisasjoner. Loven gjelder heller ikke ved enkeltstående oppdrag for privatpersoner eller arbeid for privatpersoner når arbeidstiden er mindre enn 10 timer per uke.

Praktiske eksempler på dette er når en skoleelev eller student påtar seg å klippe gresset eller måke snø for en privatperson. Eller ved maling av hus for en privatperson, hvor man som arbeidstaker er særlig utsatt for en risiko for å skade seg. Dette må man tenke på før man takker ja til denne type arbeid. I verste fall betyr det at man står helt uten forsikringsdekning hvis det skjer en ulykke.

For å unngå å havne i en situasjon hvor man ikke har en forsikringsdekning, finnes det noen grep man kan foreta seg. Man kan opprette et enkeltmannsforetak og jobbe som selvstendig næringsdrivende og selv tegne yrkesskadeforsikring. For studenter og andre som ikke ønsker å opprette et eget foretak, bør man sørge for at man har en god ulykkesforsikring og eventuelt også en uføreforsikring. Her er det viktig med en høy forsikringssum, for dersom ulykken først er ute og du påføres en betydelig personskade, kan det økonomiske tapet rask komme opp i store summer.

Erstatningskrav ved skade i svartarbeid - PeronskadeAdvokat1

Så mange som en av fire huseiere benytter seg av svart arbeidskraft når de får malt huset sitt viser en fersk undersøkelse. Det mange av disse ikke vet er at de risikerer erstatningskrav på flere millioner kroner dersom ulykken er ute. Foto: Shutterstock

Leier du inn svart arbeid for å utføre vedlikeholdsarbeid på din bolig? Ja, da risikerer du å velte hele din privatøkonomi.

Skal du pusse opp huset er det for mange fristende med billig arbeidskraft. Bruken av svart arbeid er omfattende i Norge og i en fersk undersøkelse av Hus & Bolig svare en av fire at de har brukt svart arbeidskraft. Mange gjør også jobben selv eller får hjelp av venner og familie. I mange tilfeller får man i slike tilfeller et arbeidsgiveransvar opplyser advokat Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1.

Som huseier og arbeidsgiver er det i utgangspunktet svart arbeid som blir ditt ansvar, rent juridisk. Arbeidsgiveransvaret avgrenses nedad mot vennetjenester og oppad mot bruk av firma. Jobber du for et firma som formidler svart arbeid, kan du kreve erstatning under yrkesskadeforsikringen til dette firmaet, eventuelt gå på Yrkesskadeforsikringsforeningen som dekker krav når arbeidsgiver er uforsikret. Er du en selvstendig håndverker og skader deg, kommer det an på om du har tegnet frivillig yrkesskadeforsikring.

For huseieren kan det bli dyrt å leie inn håndverker svart. Hvis man ikke skriver kontrakt og håndverkeren verken er ansatt i firma eller er selvstendig næringsdrivende, risikerer oppdragsgiver å bli erstatningsansvarlig hvis den som påtar seg oppdraget blir skadet mens han jobber. Det økonomiske tapet i personskadesaker kan i mange tilfeller komme opp i flere millioner kroner. At en som privatperson kan bli ansvarlig for et slik økonomisk tap er det nok de færreste som tenker på når de for eksempel leier inn svart arbeid for å utføre malingsarbeid på huset sitt.

Dersom ulykken er ute, ta kontakt med spesialisert advokat!

Har du skadet deg på jobb og jobbet for en privatperson? Da anbefaler vi at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskaper, privatpersoner og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.