Fortsatt store mørketall i meldingene til arbeidstilsynet

Senioradvokat Mette Berget Bråthen oppfordrer alle leger til å ta meldeplikten på alvor. Hun påpeker at det ofte er avgjørende for at Arbeidstilsynet skal kunne gjøre den jobben de er satt til. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

I tidligere innlegg, har vi skrevet om legers plikt til å melde fra om mulig yrkessykdom til Arbeidstilsynet.

Nå har Arbeidstilsynet publisert en ny rapport https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/meldinger-om-arbeidsrelatert-sykdom-i-2018/som dessverre viser at plikten fortsatt ikke følges. Det er faktisk kun 5 % av landets leger som melder til Arbeidstilsynet. Nå har også antallet meldinger gått ned.

Nedgang i antallet meldinger om arbeidsrelatert sykdom

I 2018 mottok Arbeidstilsynet 1816 meldinger om mulig yrkessykdom, mens det i 2017 ble sendt 2203 meldinger. Det kom altså over 380 færre meldinger i 2018 enn året før.

Selvfølgelig kan vi håpe på at nedgangen i antall meldinger skyldes bedre HMS arbeid og bedre verneutstyr hos bedriftene der ute. Men alt tyder på at det er store mørketall, og at det kun er en liten prosentandel av de faktiske yrkessykdommene som meldes til Arbeidstilsynet.

Påvirker muligheten til å stoppe verstingene

Manglende meldinger påvirker Arbeidstilsynets mulighet til å drive målrettet arbeid og å plukke opp mønstre der enkeltbedrifter gjør gjentatte brudd på regler for lovlig eksponering.

På vårt kontor har vi fått inn flere yrkessykdomssaker fra samme firma. Alle de ansatte rapporterer om samme sykdom og alle har alvorlige plager. For mange er sykdommen slutten på karrieren, og spesialistene er klare på at sykdommen skyldes eksponering på arbeidsplassen.
Dette er et eksempel på at konsekvent melding til Arbeidstilsynet kunne vært med på å avdekke kritikkverdige forhold, og fått myndighetene på banen. På denne måten kan melding indirekte forhindre at andre blir syke.

Det kan være tungt å stå i en varslingssak mot arbeidsgiver, og her kan legene gjennom meldeplikten derfor ta vekk belastningen fra de ansatte, men samtidig gjøre Arbeidstilsynet oppmerksomme på kritikkverdige forhold.

Bransjene som topper statistikken

Det er bransjekategoriene Industri og Bygg og anleggsvirksomhet, som topper statistikken over meldinger om arbeidsrelatert sykdom. Til sammen er 47 % av meldingene samlet under disse to kategoriene.

Støyskader er mest fremtredende, men det er også her det er størst nedgang i antall meldinger.
Det er også skjev kjønnsbalanse i meldingene. Hele 76 % av meldingene gjaldt menn. Mens støyskadene er den mest brukte diagnosen for menn, er det sykdom i hud og underhud som er den mest brukte for kvinner.

Kjønnsforskjellene i meldingene henger klart sammen med kjønnsfordelingen i de mest utsatte bransjene.

I en travel fastlegehverdag er det ikke alltid like lett for legen å overholde sine lovpålagte plikter. Statistikk viser at mange ikke melder fra om mulig yrkessykdom til Arbeidstilsynet slik de i utgangspunktet skal gjøre. Foto: Shutterstock

Bedriftslegene melder oftere enn andre

Bedriftslegene er flinkest i klassen på å overholde meldeplikten, og det er fra disse Arbeidstilsynet mottar flest meldinger.
Gjennom sine tette bånd til de ulike bedriftene har bedriftslegene unik kunnskap om forholdene på arbeidsplassene og har derfor bedre forutsetninger for å vurdere i hvilken grad sykdommen skyldes forhold på arbeidsplassen.

I en travel fastlegehverdag er det naturlig at fokus er på behandling av symptomer og det blir kanskje liten tid til å se på årsaken bak plagene. Ofte blir derfor kanskje ikke sammenhengen med forhold på arbeidsplassen oppdaget før pasienten henvises til spesialist. Dette kan også være en av forklaringene på at det i 2018 trolig var langt flere med sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen enn de 1816 tilfellene som ble meldt til Arbeidstilsynet.

Oppfordrer til å melde

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med yrkessykdomssaker og ser derfor hvilke enorme konsekvenser arbeidsrelatert sykdom kan få for den enkelte. I tillegg til økonomiske og helsemessige konsekvenser er det tungt for mange å måtte gi opp jobben de var glad i og har jobbet hardt for.

Dessverre opplever vi også at arbeidsgiverne ikke alltid tar risikoene på alvor og at det slurves i HMS arbeidet.
Vi vil derfor oppfordre alle leger til å ta meldeplikten på alvor for å gi Arbeidstilsynet et nyttig verktøy til å jobbe forebyggende, og til å luke ut verstingene der ute. Vi oppfordrer også alle pasienter til å fortelle ærlig om forhold på arbeidsplassen og oppfordre til melding. Selv om din egen sykdom kanskje er irreversibel kan du kanskje forhindre at en god kollega blir syk.

Dårlige forhold på arbeidsplassen er et samfunnsproblem og vi bør derfor i fellesskap jobbe for at antallet arbeidsrelaterte sykdommer går ned.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du er påført en sykdom som skyldes forhold på arbeidsplassen. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Gratis vurdering av din sak.