Forskning viser at over 50 % av alle barn er for dårlig sikret i bil. Et barn som er usikret i bil kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Det er derfor viktig at du sikrer barnet ditt, også på korte turer. Følg monteringsanvisningen nøye for å være sikker på at setet blir riktig montert. Sett av god nok tid første gang setet monteres i bilen, og be gjerne forhandler om hjelp.

Manglende sikring av barn i bil kan få fatale konsekvenser. Foto: Shutterstock

Siden alle barneseter er plassert i vektklasser så er det viktig at du er påpasselig med å bruke riktig sete i forhold til vekt på barnet.

Dette sier loven
Det er påbudt å sikre barn som er under 135 cm høye. For barn mellom 135 og 150 cm så er det anbefalt, men kun påbudt dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.

Det er kun barn under 36 kg som omfattes av reglene, fra 36 kg så skal barn og voksne sikres med bilbelte.

Det er forbudt å transportere barn i bakovervendt barnestol i forsetet der det er airbag. Dersom airbagen er avslått er det likevel tillatt.

Sikrest med bakovervendt barnesete
Sammenlignet med voksne har små barn stort og tungt hode i forhold til resten av kroppen, samtidig som muskler og beinbygning er svakere.

Når barnet sitter bakovervendt presses kroppen og hodet inn mot seteryggen ved en frontkollisjon. Slik sett så fordeles kreftene over en større flate, og trykket blir mindre på nakken og barnets indre organer.

Det anbefales at barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, og minimum til de har fylt fire år.

Det er viktig at setes seler strammes godt rundt barnet, og reguleres etter hvor mye klær barnet har på seg. Det anbefales at ytterklærne tas av og at belte ligger flatt og ikke krøllet mot kroppen. Dette slik at beltet fordeler trykket best mulig ved en mulig kollisjon.

Tips ved kjøp av utstyr
Det anbefales at du kjøper nytt barnesikringsutstyr. Du skal da se etter godkjenningsnormen ECE Reg. 44-04, og alt utstyr skal ha et slikt godkjenningsmerke.

Dersom utstyret er merket med «Universal» så betyr det at setet er godkjent for bruk i alle biler, og det skal også fremgå hvilken vektklasse setet er beregnet for.

Ta kontakt med utstyrsforhandler med godt utvalg og god kompetanse. Ta gjerne med barnet og bilen slik at dere kan teste barnesetet i bilen før kjøp.

Når ulykken inntreffer
Hvert eneste år skades mange barn helt unødvendig i bil. Ofte er det dårlig tid og små feil som kan få fatale konsekvenser ved en ulykke.

Den som er involvert i en trafikkulykke, kan oppleve at ulykken snur livet deres opp ned, både økonomisk og helsemessig. Mange opplever det som veldig vanskelig å få orden på livet og økonomien etter en ulykke. Det er forsikringsselskapet til den bilen som forårsaket ulykken som plikter å betale erstatning til barnet etter trafikkulykke.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve barneerstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.