Stadig færre mennesker mister livet på norske veier, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. I forhold til 2016 så var det 28 færre som mistet livet i 2017, og antall omkomne er halvert siden 2010.

Ifølge vegdirektør i Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen skyldes nedgangen bedre veier, bedre biler og mer fornuftige trafikanter.

Hvis du skal kreve erstatning etter trafikkulykke, bør du ta en prat med våre advokater. Vi vurderer alltid din sak kostnadsfritt og det er helt uforpliktende!

Selv om det er en nedgang totalt, er det fortsatt en aldersgruppe som bekymrer vegdirektøren. Mens det tidligere var flest ungdommer som omkom i trafikken, er det nå flest godt voksne menn.

Det er særlig menn som har tendenser til å holde altfor høy fart og i det hele tatt er litt for mye verdensmestere. Vi ser dette tydelig blant annet ved at det er langt flere menn som omkommer i trafikken enn kvinner, sier han i et intervju til NRK.

Mens færre dør i trafikken, er det fortsatt mange som blir hardt skadet. I følge vegdirektøren er det snakk om ca. 620 hardt skadde i 2017.

Den som er involvert i en trafikkulykke, kan oppleve at ulykken snur livet deres opp ned, både økonomisk og helsemessig. Mange opplever det som veldig vanskelig å få orden på livet og økonomien etter en ulykke. Det er forsikringsselskapet til den bilen som forårsaket ulykken som plikter å betale erstatning etter trafikkulykke.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.