Intense, brennende smerter, selv ved berøring som normalt ikke gjør vondt. Dette er et av mange symptomer på komplekst regionalt smertesyndrom, forkortet til CRPS. CRPS er en sjelden smertetilstand som utvikles etter et traume mot kroppen. Tilstanden oppstår ofte i en arm eller legg, og kan komme etter blant annet akutt skade, infeksjon, brudd, operasjon eller hjerne- og hjerteinfarkt.

Advokat Kristin Sande mener flere burde oppsøke smerteklinikk for tverrfaglig vurdering ved mistanke på CRPS. Hun jobber spesialisert med personskadesaker og bistår klienter fra hele landet. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Noen utvikler CRPS selv etter små skader. Nettopp dette kan gjøre det særlig utfordrende å leve med CRPS, fordi smertene utad kan fremstå som uforholdsmessig store i forhold til den skaden man først fikk. Advokat Kristin Sande i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og bistår klienter med utmåling av erstatning for CRPS etter blant annet trafikk- og yrkesskader.

– Vi opplever at mange føler at familie og venner har problemer med å forstå omfanget av smertene, og hvilke konsekvenser dette har for klientens hverdag, sier Sande. Det er derfor viktig at du selv er kjent med hva CRPS innebærer, og at de rundt deg også får denne informasjonen. Utredning av CRPS kan også ha stor betydning for størrelsen på erstatningen i forsikringssaken.

Hva kjennetegner CRPS?

Et klassisk tegn på CRPS er brennende og konstante smerter. Andre typiske symptomer er endringer i hudtemperaturen og hudfargen, og huden kan føles svett og/eller kald. Noen opplever smerter i ledd og muskulatur. Over tid kan man utvikle mer alvorlige og varige fysiske skader. Mange utvikler også psykiske plager av å leve med kroniske smerter.

Det skilles mellom to former for CRPS. Den første kalles CRPS type I, og gjelder tilfeller uten påvist skade på nervene. Den andre kalles CRPS type II, og skyldes en direkte og påvist nerveskade. Symptomene er likevel de samme, og begge tilstander kan være svært smertefulle.

Spesialistutredning

Ved symptomer på CRPS er det viktig å utelukke andre årsaker til smertene, og en eventuell diagnose må settes av lege eller spesialist med tilstrekkelig kunnskap på området. Dessverre har ikke alle leger tilstrekkelig kjennskap til CRPS, og dette fører til at enkelte ikke får den utredningen som er nødvendig.

– Vi ser ofte at legene fokuserer på den opprinnelige skaden, og at smertene blir undervurdert eller ikke tatt alvorlig, sier Sande. Ved mistanke om CRPS er det derfor viktig å bli undersøkt av en kompetent spesialist for å få klarlagt årsaken til smertene. Flere av våre klienter var ukjente med CRPS før de tok kontakt med oss, sier Sande.

I personskadesaker er det vanlig å innhente spesialisterklæringer for å få en vurdering av skaden. Valg av spesialist kan være avgjørende for å få satt korrekt diagnose.

– Vi opplever ofte at forsikringsselskapene bruker leger som er for strenge i sine vurderinger, eller spesialister som ikke har god nok kunnskap om CRPS, forteller Sande. Vi jobber alltid for at skadelidte skal få en vurdering av en nøytral spesialist som har kunnskap om CRPS. Dette er av stor betydning for at klienten får riktig erstatning.

Mange leger har liten eller ingen kjennskap til diagnosen Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). Underdiagnotiseringen av lidelsen fører dessverre til at alt for mange ikke får den erstatningen de har krav på. Foto: Shutterstock

Viktig å komme i gang med behandling

Hvis du har fått påvist CRPS er det viktig å begynne med behandlingen så tidlig som mulig. Mange starter opp med fysioterapi, og opplever at dette hjelper. Psykoterapi kan også være en alternativ behandlingsform, særlig hvis man også har psykiske tilleggsplager. Det kan også være nyttig med smertestillende medisiner eller medikamenter mot nevropatisk smerte.

– Få henvisning til smerteklinikk, oppfordrer Sande. På en smerteklinikk vil behandlerne jobbe tverrfaglig for å utrede symptomene, og finne frem til den beste behandlingen for deg.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskadeerstatning, og vårt fremste mål er å skaffe våre klienter mest mulig erstatning. Vi gir deg alltid en kostnadsfri vurdering av din skadesak, og kan bistå deg i saksbehandlingen mot forsikringsselskapet. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og vi kan gi deg informasjon om veien videre.

Medisinske kilder:
1. Norsk Helseinformatikk, https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/andre-sykdommer/smertesyndrom-regionalt/?page=all
2. NevroNel, Håndboken, http://nevro.legehandboka.no/handboken/sykdommer/nevromuskulare-sykdommer/sykdommer-og-symptomer/komplekst-regionalt-smertesyndrom-crps/

 

Gratis vurdering av din sak.