– Hva slags betydning har organiseringsformen for en eventuell erstatningssak?

Kristin Haukedal - erstatning etter yrkesskade

Advokatfullmektig Kristine Haukedal bistår mange klienter som er selvstendig næringsdrivende. Hun anbefaler at man tar kontakt med advokat tidlig for å få råd og veiledning, dersom man blir skadet.

Mange arbeidstakere har en drøm om å kunne styre sin egen arbeidshverdag, og være sin egen sjef. En stor del av disse følger denne drømmen og begynner å arbeide for seg selv.

Kristine Haukedal jobber som advokatfullmektig i PersonsskadeAdvokat1. Hun bistår en rekke skadelidte etter trafikkulykker, pasientskader, voldshendelser, og yrkesskader. Hennes inntrykk er at det finnes svært mange selvstendig næringsdrivende i norsk arbeidsliv.

-Jeg møter mange selvstendig næringsdrivende som driver egne firmaer, forteller Haukedal. -En del av disse er sin egen arbeidsgiver igjennom vanlig ansettelse i eget AS, mens andre har enkeltmannsforetak på fulltid, eller ved siden av sin alminnelige jobb.

Enkeltpersonsforetak og aksjeselskaper (AS) er de klart vanligste organisasjonsformene for folk som ønsker å starte egen næringsvirksomhet. Hvilken organisasjonsform man velger kan ofte være tilfeldig, men valget kan både ha konsekvenser for økonomien din, pliktene dine ovenfor det offentlige, og hva slags skatt du må betale. Det kan også ha stor betydning for hvordan du bør håndtere både din og selskapets økonomi i dersom du skulle bli skadet.

Dine rettigheter ved sykmelding

Advokatfullmektig Haukedal forteller at valg av organisasjonsform i første omgang har betydning for hvilke rettigheter du har etter folketrygdloven. I et enkeltpersonsforetak kan man ikke ansette seg selv, og man har derfor færre rettigheter og plikter enn en vanlig arbeidstaker.

-En formell arbeidstaker har for eksempel krav på sykepenger fra første arbeidsdag, forklarer hun. De første 16 fraværsdagene skal dekkes av arbeidsgiver. Dersom du har et eget AS og er ansatt her, vil dette si at det er selskapet ditt som skal dekker sykepengene innledningsvis.

Dersom du har et enkeltpersonsforetak derimot, har du ikke krav på sykepenger før 17. fraværsdag, og du har da kun krav på 75 % av lønnen. -I slike tilfeller er det svært viktig å tegne frivillig yrkesskadetrygd før man blir syk eller skadet, presiserer advokatfullmektig Haukedal.

Vi har tidligere skrevet et innlegg om yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende her.

Om man har organisert næringsvirksomheten som et AS eller enkeltpersonforetak kan være tilfeldig, men dette kan få stor betydning for tapsberegningene i en eventuell erstatningssak.

Hva slags betydning har organiseringen av virksomheten i en erstatningssak?

Dersom man blir utsatt for eksempelvis en yrkes- eller trafikkskade, er man forsikret. Det vil si at ansvarlig forsikringsselskap skal dekke det økonomiske tapet man blir påført som en følge av skaden.

Når man driver en virksomhet uten andre ansatte, vil virksomheten være ekstra sårbar hvis man blir syk eller skadet og ikke kan jobbe, forteller Haukedal. Hun forklarer at hun ofte ser at folk som blir sykmeldt over både kortere og lengre perioder ofte er opptatt av å sikre at virksomheten overlever. -Mange velger å skru ned lønnen sin mens man er sykmeldt, for å sikre at virksomheten holdes gående.

-Som arbeidsgiver og arbeidstaker står man naturligvis fritt til å avtale lavere lønn for seg selv, dersom man ønsker dette. Det mange imidlertid ikke tenker over, er at et forsikringsselskap ikke er ansvarlig for å dekke det inntektstapet du blir påført som en følge av frivilling inngått avtale med arbeidsgiver, forklarer Haukedal.

Forsikringsselskapet er kun ansvarlig for inntektstapet du får som en direkte konsekvens av skaden, for eksempel fordi du går glipp av overtidsbetaling eller tillegg, men de er ikke ansvarlig dersom du inngår en frivillig avtale med arbeidsgiver om å gå ned i lønn.

Dersom du har et enkeltmannsforetak, er du særlig sårbar dersom du blir skadet, ettersom din og selskapets økonomi er den samme. Manglende inntjening til selskapet, vil også si manglende inntekt til deg.

-Det er mye man må tenke på dersom man er selvstendig næringsdrivende, forteller Haukedal. – Dersom man først er utsatt for skade og blir sykmeldt, kan det være vanskelig å vite hva man kan og vil ha krav på i en slik situasjon, og hvordan man bør gå frem for å sikre seg dette.

Ta tidlig kontakt med advokat

Dersom du er selvstendig næringsdrivende og blir påført en personskade, anbefaler vi at du tar tidlig kontakt med advokat. Det er lett å gjøre feil valg tidlig i prosessen, som kan få store konsekvenser og bli med som en følgefeil gjennom skadesaken. Beregningene kan være kompliserte, og det vil kunne oppstå uenigheter med forsikringsselskapet på hva man faktisk har krav på.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og har lang erfaring med å sikre våre klienter den erstatningen riktig erstatning. Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning, oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir alltid gratis vurdering av din skadesak, og kan gi råd og veiledning i den videre prosessen.

Gratis vurdering av din sak.