Advokat Anders Foss har vurdert over 10.000 skadesaker. Hver dag mottar han mange henvendelser fra mennesker fra hele landet, som har store eller små spørsmål i sine skadesaker. Foto: PersonskadeAdvokat1

Som skadet enten i trafikken, på jobb, på fritiden eller på sykehus så har du sikkert mange spørsmål om hvilke rettigheter du har som skadet. Vi ser at mange har problemer med å få oversikt over hvilke forsikringer og aktuelle trygdeytelser som finnes og hvordan en bør gå frem for å få den erstatningen som en har krav på etter en skade. Vi synes det er synd at mange går glipp av relativt store erstatningssummer, og vi tilbyr derfor en gratis vurdering til alle som har vært utsatt for en ulykke som har resultert i en personskade.

Vårt kontor har håndtert flere tusen skadesaker og basert på den erfaringen som vi har opparbeidet gjennom årene så vil vi kunne gi deg viktige og avgjørende råd. Både i den innledende fasen og etter at utredningen av saken har startet. Vi mener at tidlig bistand fra spesialisert advokat ofte sikrer at «saken kommer på rett spor», slik at det er større sjanse for at en får så korrekt erstatning som mulig.

Mange lurer på hva som faktisk skjer når de tar kontakt med oss og det vil vi forklare i det videre.

Henvendelse via kontaktskjema

Mange velger å skrive til oss via kontaktskjema på vår hjemmeside. I de aller fleste tilfeller vil vi da ta kontakt med deg på telefon slik at vi kan danne oss et bedre bilde av selve skadesaken. Vi ønsker da å få en beskrivelse av hvordan din skade påvirker deg i det daglige og om den har ført til fravær fra jobb. Videre er det ofte hensiktsmessig at vi sammen går gjennom hvilke tiltak som har blitt utført av arbeidsgiver, hva som er gjort overfor NAV og hvilke forsikringsordninger som finnes.

Ofte ser vi her at mange har forsikringer de ikke selv var klar over at kunne gi rett til dekning, og mange er heller ikke kjent med hvilken utgiftsdekning det offentlige tilbyr etter en skade.

Mange er også på feil ytelser fra NAV, som kan få betydning for en påfølgende erstatningssak.

Skadelidte synes ofte at slik informasjon er vanskelig å få oversikt over, og i mange saker vil vi på vegne av den som er skadet kontakte de aktuelle instanser slik at vi får full oversikt.

Dersom saken er komplisert medisinsk sett, eller det foreligger et avslag fra selskapet så hender det ofte at vi ber skadelidte om å sende oss sakens medisinske dokumenter. Dersom det er utarbeidet spesialisterklæring så vil det særlig være aktuelt at vi får oversendt denne.

Mange tar også kontakt når det foreligger et tilbud fra selskapet. I de aller fleste saker så er det uteglemt erstatningsposter eller forutsetningene for beregningene er satt slik at erstatningssummene blir for lave. Ikke sjelden har våre innspill til slike tilbud ført til vesentlig høyere erstatningsutbetaling.

Enkelte ganger får vi henvendelser med konkrete spørsmål, og ofte kan vi da svare eller gi anbefalinger direkte på e-post samme dag.

Mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat fordi de tror det er dyrt. Advokatene i PersonskadeAdvokat1 er opptatt av å hjelpe alle skadelidte og synes det er synd ikke flere tar kontakt for en gratis vurdering av sin skadesak. Foto: PersonskadeAdvokat1

Henvendelse på telefon

Når du tar kontakt med oss på telefon vil du bli satt over til advokat for en samtale om din sak. Du vil da få muligheten til å presentere din sak for advokaten som enten vil kunne gi deg råd direkte om veien videre, eller det kan være behov for at advokaten foretar noen nærmere undersøkelser før du kan få et endelig svar.

Som regel vil vi alltid i vanlig kontortid ha en advokat som er tilgjengelig for henvendelser direkte.

Mulighet for vurdering av sak ved personlig møte

Noen ønsker å møte oss personlig for å legge frem sin sak. Ofte vil vi da avtale tidspunkt for møte hvor vi sammen kan gå gjennom saken og dens dokumentasjon for så komme med en anbefaling om hvordan en eventuelt bør gå frem videre. Også slike personlige møter tilbyr vi helt kostnadsfritt.

Henvendelser som fører til advokatbistand

Noen ganger anbefaler vi skadelidte å engasjere advokat, som kan bistå i erstatningssaken. Dersom skadelidte ønsker bistand av oss vil vi alltid sende ut en skriftlig oppdragsbekreftelse med fullmakt og orientering om hvilke dekningsmuligheter for advokat som finnes. Vi sender også alltid ut brev til forsikringsselskapet med orientering om at vi bistår skadelidte og vi ber også rutinemessig om skriftlig bekreftelse på at rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av forsikringsselskapet.

I de aller fleste saker så avventer vi møte med klient og videre arbeid til vi får oversendt brev fra selskapet med bekreftelse av dekning og kopisett av sakens dokumenter.

Det er gratis å ta kontakt, men det kan fort bli dyrt å la være

Vi vil påstå at de aller fleste som tar kontakt med oss får nyttig og avgjørende veiledning, som styrker deres muligheter til å få korrekt erstatning. Med erfaring fra flere tusen skadesaker så er vi særlig kompetente til å kunne vurdere om du har en sak og om hvordan den bør håndteres videre.

Unnlater du å ta kontakt risikerer du å gå glipp av både erstatningsordninger og trygdeytelser, som du kan ha rett på.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om din skadesak. Ingen saker er for små og heller ingen spørsmål er for dumme. Vi ser frem mot å høre fra deg!

Gratis vurdering av din sak.