Påsken er høysesong for trafikkulykker. Tidlig påske med mye skiftende vær, snø og is kan gi krevende kjøreforhold. Når også halve Norge er ute på veiene blir det fort lange køer flere steder og farlige situasjoner kan raskt oppstå.

Advokat Anders Foss - TUlykker i påsketrafikken

Advokat Anders Foss får daglig mange henvendelser fra personer som lurer på om de kan ha krav på erstatning etter trafikkulykke. Mange flere burde tatt kontakt for å fått en gratis vurdering av sin sak, mener han. Det koster ikke noe å spørre, men det kan fort bli dyrt å la være forteller han fra sitt kontor i Oslo. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

En gjennomgang av påsketrafikken som Statens vegvesen har utført for de siste 5 årene viser alarmerende tall:

  • Fem drepte hver påske
  • 21 hardt skadde hver påske
  • Over 71 trafikkulykker med personskader hver påske
  • I tillegg blir 239 lettere skadet hver påske

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Gjennomgående oppnår vi gode resultater for våre klienter.

Flest utforulykker

Mange biler er fulle og tungt lastet med påskeproviant og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og for høy fart gir dårligere kontroll på bilen. I tillegg er mange stresset og har dårlig tid. Forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i påsketrafikken.

De fleste ulykkene i påsken er utforkjøringsulykker. Forbikjøringer fører ofte til påkjøring bakfra eller utforkjøring. Mange kjører på veier de ikke er vant til å kjøre, noe som gjør forbikjøringer ekstra farlig. I tillegg skaper forbikjøringer i tett trafikk lett mange farlige situasjoner skriver Statens vegvesen i en fersk pressemelding.

10 kjøretips for påsken

Trygg Trafikk har utarbeidet 10 smarte påsketips som vi anbefaler at du følger:

1. Reis tidlig eller sent. Drar du i 6-7 tida om morgenen eller sent på kvelden er det mindre trafikk, samtidig som du får mer ut av dagen. Fredag ettermiddag før palmehelgen og første påskedag er det mest trafikk og mest kø.

2. Sjekk værmeldingen. Påsken er tidlig i år, og det er skiftende vær og føre. Er det meldt spesielt dårlig vær bør du vurdere å flytte reisetidspunktet.

3. Hold deg edru. Ikke drikk alkohol kvelden før avreise. Er du i tvil så venter du med avreise til du er 100 % sikker på at du er edru.

4. Hold køen, følg flyten. Forbikjøringer er det liten vits i å ta. Du sparer minimalt med tid og utsetter både deg selv og andre for fare. Pass på at du har minimum 3 sekunders avstand til bilen foran.

5. Ta pauser. Ikke kjør for langt uten pause. Du kan fort bli trøtt og uoppmerksom og det gir større risiko for ulykker. Pausene er en god investering for bra stemning i bilen!

6. Dropp mobilen. Hver tredje ulykke skyldes uoppmerksomhet, og mobilen må ta sin del av skylden. Taster du, tar du øynene vekk fra veien i minst 5 sekunder. I en fart på 80 km/t er det nok tid til å kjøre lengden til en fotballbane!

7. Hold farten nede.
Er det glatt må du kjøre saktere enn fartsgrensen. Husk at bremselengden på snø er minst dobbelt så lang som på tørr asfalt.

8. Fest beltet riktig. Altfor mange ”slenger på seg” beltet. Beltet må være stramt festet over hoftene og skulderen. Slakt belte kan gi deg store indre skader om du kolliderer. Barn under 4 år bør sitte i bakovervendt bilstol tilpasset barnets vekt.

9. Pakk klokt. Løse brusflasker eller iPader i bilen kan gi store skader om du kolliderer. Ved en kollisjon vil en slalomstøvel få vekt tilsvarende over hundre kilo. Pakk tunge ting nederst i bagasjerommet.

10. Og sist, men ikke minst: Stress ned! Innstill deg på at det er mye trafikk og at alt tar lengre tid enn normalt. Følg med på trafikkmeldingene og ikke stress med ting du ikke får gjort noe med. Stress ødelegger godfølelsen og kjøregleden.

Trafikkulykker erstatning

Det skjer mange trafikkulykker i påsken. Her er 10 tips om hvordan unngå dette. Foto: Shutterstock

Dersom ulykken er ute

Advokatene i PersonskadeAdvokat1 har utarbeidet noen viktige tips du bør følge dersom ulykken først er ute:

1. Kontakt lege! Du bør kontakte lege så fort som mulig etter ulykken for å sikre registrering av alle smerter og andre symptomer. Det beste er om du ber om at det blir tatt røntgen og kontrollerer med legen at alle skader, smerter og symptomer er med i legejournalen.

2. Gå ofte til lege! I tiden etter trafikkulykken bør du gå jevnlig til lege, fysioterapeut eller kiropraktor. En grundig legejournal er et viktig bevis i en erstatningssak. Du bør også etter ulykken gjennomgå journalen for å sikre at alle opplysninger er notert ned.

3. Meld skaden inn til forsikringsselskapet! Det er også viktig at du melder skaden inn til ansvarlig forsikringsselskap slik at det opprettes en skadesak.

4. Ta kontakt med spesialisert advokat! Dersom du har vært utsatt for alvorlig trafikkskade med risiko for lengre sykmelding og varig skade så bør du kontakte spesialisert advokat. Les mer om hvorfor du bør bruke spesialisert advokat her: https://www.personskadeadvokat1.no/5-grunner-a-spesialisert-advokat-trafikkskader/

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. I de aller fleste saker oppnår vi svært gode resultater for våre klienter. Ta kontakt med oss allerede i dag, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.