De siste dagene har landet stått på hodet under snømassene. Selv om brøytemannskapene har jobbet på spreng har det vært vanskelige kjøreforhold, og mer eller mindre umulig å ta seg frem som fotgjenger.

Advokat Anders Foss oppfordrer til å ta kontakt med lege innen 72 timer hvis du har blitt skadet i snøkaoset.

For mange endte kjøreturen med et røft møte med brøytekanten eller i en annen uheldig fører. Det er lett å henge seg opp i bulken på bilen, og samtidig tenke at smertene i nakken nok går over av seg selv. Dette kan bli fatalt.

Selv ulykker som der og da ikke virker så dramatiske kan gi langvarige plager. Særlig i hode og nakke. I slike saker stilles det svært strenge krav til dokumentasjon av plager i akuttfasen. Det er lagt til grunn i rettspraksis at plagene må oppstå senest 72 timer etter en ulykke dersom det skal konkluderes med at det er ulykken som er årsak til plagene.

– De aller fleste skadelidte kjenner plagene umiddelbart. Problemet er at man håper at dette går over av seg selv og venter med å oppsøke lege, forklarer Anders Foss hos PersonskadeAdvokat1. – Når det senere viser seg at plagene blir langvarige blir det vanskelig å dokumentere de initiale plagene ovenfor forsikringsselskapet.

– Jeg oppfordrer alle til å ta kontakt med lege så snart som mulig etter en ulykke, sier Foss. Er det vanskelig å få time må du be om at det registreres i journalen at du har vært i kontakt med fastlegekontoret.

Vi i Personskadeadvokat1 jobber spesialisert med erstatning etter trafikkulykker og ser ofte at skadelidte gis avslag på erstatning som følge av at plagene er dårlig dokumentert i den første fasen. Det er særlig skadelidte som har pådratt seg bløtdelsskader i nakke og rygg som er utsatt for selskapenes svært strenge krav til dokumentasjon av plagene.

– Vi ser ofte at forsikringsselskapene avslår ansvar kategorisk i disse sakene, og ser kun på fastlegejournalen som bevis. Det er derfor stort behov for advokat i disse sakene forklarer Foss.

Plagene kan ofte sannsynliggjøres og dokumenteres på annen måte enn gjennom fastlegejournalen. Kravene til dokumentasjon er heller ikke like absolutte som forsikringsselskapene gir inntrykk av. Jeg oppfordrer derfor til å ta kontakt for en gratis vurdering av din skadesak, sier Foss.

Det er ikke bare bilister som har vært utsatt i snøkaoset. Også flere fotgjengere har fått et brutalt møte med underlaget. De fleste har sett noen sprette forvirret og rødmene opp fra bakken etter at bena bare forsvant. Disse fallene kan være mer alvorlig enn man tror. Det er naturlig å føle seg mørbanket med en gang, men hva når plagene ikke går over?

Illustrasjonsfoto. De siste dagene har det vært kraftig snøvær på østlandet.

Også her er det om å gjøre å oppsøke lege så snart som mulig. Mange er heller ikke klar over hvilke ulykkesdekninger de faktisk har. Kanskje er du dekket gjennom jobben? Eller hva med fagforeningen? Mange er overforsikret, men unngår faktisk å bruke dekningene når uhellet først er ute. Ta deg derfor tiden til å sjekke opp de ulike dekningene. Potensielt kan det skjule seg krav på store utbetalinger i et av medlemskapene dine.

Forsikringsvilkår kan være vanskelig tilgjengelig og det kan være utfordrende og se om skaden faktisk faller inn under forsikringen. Ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat1 og vi gir deg en uforpliktende vurdering!

Vi har lang erfaring med å vurdere ansvar og kan gi deg den veiledningen du trenger.

Gratis vurdering av din sak.