Advokat Kristin Sande - PersonskadeAdvokat1 AS

Advokat Kristin Sande har bistått flere klienter som har vårt utsatt for vold eller overgrep, også i utlandet. I denne artikkelen kommer hun med gode råd dersom du skulle være så uheldig i ferien. Foto: PersonskadeAdvokat1

Sommeren er en tid hvor mange reiser bort på ferie. Dessverre er det ikke alltid slik at ferien blir slik man hadde tenkt, og hvert år rapporteres det om nordmenn som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep i utlandet. Nedenfor har vi samlet råd og informasjon til deg som har vært utsatt for slike hendelser.

Pass på at du har reiseforsikring før du drar

Før du reiser på ferie er det viktig å påse at du har en gyldig reiseforsikring. Skriv gjerne ned telefonnummeret til forsikringsselskapet før du drar, slik at du har det lett tilgjengelig. Reiseforsikringen kan dekke blant annet utgifter til hjemreise, medisinsk behandling og oppfølging fra psykolog. Den konkrete dekningen vil være forskjellig fra de ulike forsikringsselskapene.

Hvis hendelsen fører til varig skade har de fleste reiseforsikringer en ulykkesdekning som kan gi krav på engangsutbetaling.

Sikkerhet først, deretter søke hjelp

Hvis du har blitt utsatt for vold eller overgrep er det først og fremst viktig at du kommer deg i sikkerhet. Fortell om hva som har skjedd til de du reiser med, eller andre du har tillit til.

Det er viktig at du søker medisinsk hjelp. Legen kan gi nødvendig behandling, og eventuelt sikre bevis etter en voldtekt, for eksempel DNA. Slike spor forsvinner raskt, og det er lurt å komme seg til lege raskt. Klær bør legges i en egen pose, og for å unngå at spor forsvinner bør du ikke vaske deg før legeundersøkelsen.

Ta kontakt med reiseforsikringsselskapet så snart som mulig. Forsikringsselskapet kan gi deg informasjon og bistand, og kan ofte hjelpe deg med rent praktiske oppgaver.

Hvis reisen er bestilt via et reisebyrå bør du i tillegg kontakte reiseselskapet. Også reisebyrået kan hjelpe deg videre i prosessen.
Du bør også vurdere å melde fra til nærmeste norske konsulat eller ambassade. Ambassaden kan gi deg juridisk råd og veiledning.

Hvis du har blitt utsatt for voldtekt bør du ta kontakt med et overgrepsmottak, eventuelt fastlege eller andre instanser, når du kommer hjem. Det er viktig at du får oppfølging i det videre.

Hvor skal jeg anmelde?

Vold og overgrep bør som utgangspunkt anmeldes til politiet, men det er lurt å tenke gjennom i hvilket land forholdet bør anmeldes. Før du vurderer å anmelde hendelsen til det lokale politiet kan det være lurt å ta kontakt med den norske ambassaden. Enkelte land har et helt annet rettssystem enn i Norge, og det kan føles utrygt å gå til politiet i et ukjent land.

I noen land er det også straffbart å ha seksuell omgang utenfor ekteskap, og det kan by på store utfordringer når man ønsker å anmelde en voldtekt. Den norske ambassaden kan gi deg veiledning for hvordan du skal gå frem i det videre.

Det er også mulig å anmelde vold og overgrep til norsk politi når du har kommet tilbake til Norge.

Hvert år blir dessverre mange nordmenn utsatt for vold eller seksuelle overgrep når de er på ferie. Da er det viktig å vite hvordan du bør forholde deg i forhold til blant annet politi, lege og forsikringsselskap. Foto: Shutterstock

Søknad om voldsoffererstatning

Hvis du har blitt utsatt for vold eller overgrep på ferie kan du ha krav på voldsoffererstatning. Den norske voldsoffererstatningsordningen dekker i utgangspunktet kun straffbare handlinger som har skjedd i Norge og på Svalbard. Hvis den straffbare handlingen fant sted i utlandet må du først søke om voldsoffererstatning fra det aktuelle landet. Du kan få mer informasjon om voldsoffererstatningsordninger i andre europeiske land på https://e-justice.europa.eu/content_compensation-67-en.do.

Det er ikke alle land som har etablert en voldsoffererstatningsordning, og det er heller ikke alle ordninger som omfatter de erstatningspostene som dekkes i Norge. I slike tilfeller kan du søke om voldsoffererstatning etter den norske ordningen. Det kreves da at du hadde bopel i Norge på skadetidspunktet. Det må også vanligvis foreligge vedtak fra den utenlandske ordningen hvor det fremgår at den aktuelle ordningen ikke inkluderer den type krav du har fremsatt.

Den norske ordningen kan dekke rent økonomisk tap, blant annet behandlingsutgifter, inntektstap og skade på enkelte ting. Du kan også søke om erstatning for ikke-økonomisk tap, for eksempel oppreisning og ménerstatning. Ménerstatning forutsetter at hendelsen har ført til varig skade av et visst omfang.

For å ha krav på voldsoffererstatning etter den norske ordningen er det et vilkår at hendelsen er anmeldt til politiet. Etter praksis fra Erstatningsnemnda er det ikke et krav at det straffbare forholdet anmeldes til politiet i det landet hvor handlingen har funnet sted. Det betyr at anmeldelse i Norge også vil oppfylle anmeldelsesvilkåret i voldsoffererstatningen.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og bistår skadelidte over hele landet. Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning etter vold eller overgrep oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.

Kilder:
The European e-Justice Portal, https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=en&action=home
Kontoret for voldsoffererstatning, https://www.voldsoffererstatning.no/

Gratis vurdering av din sak.