Skal du på bilferie i Europa i sommer? Da anbefaler vi deg å lese videre.

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby

Advokat Mone Kööhler-Gjesteby har lang erfaring med trafikkskadesaker, også i fra utlandet. I denne artikkelen kommer hun med gode råd om hva du bør være særlig oppmerksom på. Foto: PersonskadeAdvokat1

I tillegg til at både du og bilen skal være klar for en lengre biltur, samt at forsikringer, grønt kort, helsetrygdekort osv. er i orden, kan det være greit å tenke litt over hva som skjer hvis du blir utsatt for en trafikkulykke i utlandet.

Har du vært involvert i en trafikkulykke i utlandet og lurer på hva du har krav på? Spør en av advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber spesialisert med personskaderett og har lang erfaring med å kreve erstatning etter trafikkulykker, også i utlandet. Vi er godt vant til å jobbe mot både NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre kunder.

Hva skal du gjøre?

Er du involvert i en bilulykke i utlandet og det er personskader, må du først kontakte politi / ambulanse, sier advokat Kööhler-Gjesteby i PersonskadeAdvokat1. Standard nødnummer over hele Europa er 112.

Ved alle trafikkulykker anbefaler vi også at du kontakter eget forsikringsselskap og melder skaden. Det er greit å vite at det norske skademeldingsskjemaet er identisk med standard europeisk skjema. Det vil si at alle felt i det engelske, tyske eller franske skjemaet er likt det norske. Vi anbefaler ikke at du skriver under på et skjema som motparten fyller ut hvis du ikke er enig i det som står der.

Er bilen er kjørbar, må du forsikre deg om at det ikke er trafikkfarlige skader på bilen. Er bilen ikke kjørbar, ring forsikringsselskapet ditt eller leiebilselskapets nødnummer, som kan ordne med kranbil, leiebil eller hjemtransport. Også NAF, Falck, KNA eller tilsvarende ordninger, tilbyr bilhjelp i utlandet. Dette forutsetter imidlertid et medlemskap. Husk å ta vare på all dokumentasjon.

Dersom du må til lege, legevakt eller sykehus, så må du huske på at helsetrygdekortet er bekreftelsen helsevesenet i andre land trenger for å kunne behandle en utenlandsk statsborger. I tillegg anbefales reiseforsikring.

Hvilke regler gjelder?

Dersom du er innblandet i en trafikkulykke i utlandet med din norskregistrerte bil, vil den norske bilansvarsloven gjelde for skader på personer i din bil dersom de er norske statsborgere eller er hjemmehørende i Norge, og reisen starter og skal avsluttes i Norge.

Hvis en annen bil er ansvarlig for ulykken kan du velge å kreve erstatning etter skadestedets lovgivning eller norsk bilansvarslov. Har du først bestemt deg for hvilken lovgivning du vil følge, kan du normalt ikke ombestemme deg i ettertid.

Hvis du ønsker å forholde deg til skadevolders forsikringsselskap og ikke blande inn ditt norske forsikringsselskap, kan du henvende deg til det utenlandske forsikringsselskapets skaderepresentant i Norge når du kommer hjem. Hos Trafikkforsikringsforeningen -TFF-får du opplyst hvem som representerer det utenlandske forsikringsselskapet i Norge.

Har du vært utsatt for en trafikkulykke i utlandet? Da bør du lese dette. Foto: Shutterstock

Ansvarsforsikring

I Norge er alle bileiere pålagt å ha ansvarsforsikring for å få lov å kjøre på veien. Den dekker skader på fører og passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom.

I de fleste land er det obligatorisk med ansvarsforsikring som dekker skader som kjøretøyet gjør på andre. I noen land er imidlertid ikke bilansvarsforsikringen basert på objektivt ansvar. Det vil si at du risikerer å ikke få erstatning fra det utenlandske selskapet hvis du blir påkjørt og føreren ikke har direkte skyld for påkjørselen. I disse tilfellene anbefaler vi en egen ulykkesforsikring. I mange land er heller ikke sjåføren dekket av ansvarsforsikringen, slik som passasjerene. Dette betyr at du som sjåfør ikke er dekket ved egen personskade etter trafikkulykke, selv om du selv er ansvarlig for ulykken. Det er derfor viktig å kjøpe forsikring som også dekker sjåføren.

Hvis du skal leie bil i utlandet er det noen ting du bør være oppmerksom på. Hva skjer med leiebilen din om den blir påført skade? Hva skjer dersom du med leiebilen forårsaker skade på person eller eiendom? Hva skjer dersom leiebilen blir stjålet?

Vi anbefaler at du sjekker nøye hva leiebilforsikringen dekker og hva som evt. dekkes under andre forsikringer som reiseforsikring og ulykkesforsikring. Har du medlemskap i f.eks. NAF, Falck o.l. bør du sjekke opp hva som dekkes under disse ordningene.

Har du krav på erstatning?

Har du blitt påført personskade etter trafikkskade i utlandet, vil du etter norsk lovgivning ha krav på erstatning for inntektstap, menerstatning og ekstrautgifter.

Lurer du på om har krav på erstatning, anbefaler vi deg å kontakte en av advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en gratis vurdering av din skadesak.

Vi jobber kun med erstatningsrett og har lang erfaring med å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters økonomiske rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet vil du oppleve profesjonell håndtering av din skadesak, samt at vi i de aller fleste saker oppnår svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.