Nå vil man kunne få godkjent Korona som yrkessykdom, dersom du blir smittet på jobb forteller advokat Kristine Haukedal. Ikke bare de som er Koronasmittet, men også andre som for eksempel de som har fått kontakteksem etter spriting av hendene på jobb kan ha krav på erstatning forteller Haukedal.

KORONAVIRUSET SOM YRKESSYKDOM

Siden begynnelsen av 2020 har verden stått ovenfor en viruspandemi, som har hatt enorm innvirkning på de fleste aspekter av livene våre.

Heldigvis viser viruset seg å være harmløst for de aller fleste av oss. Men for de av oss som er mer uheldige kan det føre til alvorlig sykdom, og det kan gi langvarige og kanskje også permanente helseskader.

Smittespredning på arbeidsplasser – kan koronavirus godkjennes som yrkessykdom?

 I forsøk på å begrense smittespredningen i samfunnet, har man endret måten man lever på. I arbeidslivet innebærer dette at mange arbeidsplasser har gått over til hjemmekontor. I en lang rekke yrker har man imidlertid ikke denne muligheten. Dette gjelder yrker hvor fysisk oppmøte og kontakt med andre mennesker er helt nødvendig for å kunne utføre jobben. I slike yrker vil man av denne grunn være ekstra utsatt for smitteoverføring.

Så hva skjer så om man har blitt smittet av koronavirus på arbeidsplassen, og sykdommen gir deg langvarige helseplager? Har du da noen særlige rettigheter?

 Advokat i PersonskadeAdvokat1, Kristine Haukedal, forteller at det har blitt gjort endringer i yrkesskadereglene fra 1. mars 2020. Endringen sikrer at personer som smittes av koronavirus på jobb og som får alvorlige komplikasjoner, vil ha krav på yrkesskadeerstatning på lik linje med andre yrkessykdommer.

-Regjeringen har opplyst om at endringen primært vil gjelde for ansatte i helsevesenet, men det er også lagt opp til at den skal gjelde for andre yrker hvor man er særlig utsatt for smittespredning, sier Haukedal. Hvilke yrkesgrupper dette kan være, er imidlertid ikke presisert av regjeringen.

-Fordi dette spørsmålet fremdeles er uavklart, anbefaler vi alle som får komplikasjoner etter koronasykdom om å melde inn dette til NAV, fortsatt at man har blitt smittet på jobb. Lar du vær å melde inn sykdommen, kan du potensielt gå glipp av både trygderettigheter og erstatning.

Ved godkjent yrkessykdom er man nemlig sikret særlige trygderettigheter dersom man faller ut av arbeidslivet i en lengre periode. Dette kan ofte være bedre rettigheter enn du har dersom sykdommen skyldes forhold utenfor arbeidsplassen. Og dersom sykdommen fører til et økonomisk tap for deg, da har du krav på yrkesskadeerstatning.

Vi har skrevet mer utfyllende om yrkesskadeerstatning her.

Dersom du jobber på lege- eller tannlegekontor, sosialkontor, i medisinske institusjoner, sosiale institusjoner og utekontakter, barnehjem, aldershjem eller ved annen jobb i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, kan du få godkjent korona som yrkessykdom, dersom du blir smittet på jobb. Er du påført Korona eller kontakteksem så anbefaler vi at du tar kontakt med oss for en gratis vurdering av dine rettigheter.

Hva vil det si at viruset gir alvorlige komplikasjoner?

Som nevnt holder det ikke at du blir smittet av koronavirus på arbeidsplassen for å få sykdommen godkjent som en yrkessykdom. Det er også et vilkår at viruset har gitt deg alvorlige komplikasjoner. Men hva innebærer egentlig dette?

Siden sykdommen fremdeles er relativt ny, vet man ikke med sikkerhet hvilke komplikasjoner som kan oppstå. Man har imidlertid sett at flere har fått skader på både lungene og hjerte- og karsystemet, og man har sett at både personer med noe mildere og med mer alvorlig sykdomsforløp kan slite med langvarig utmattelse, hodepine og tung pust. Ifølge FHI sine nettsider vet man fra før at personer som har vært behandlet for andre lungesykdommer ved intensivavdeling, kan slite med senplager som redusert lungefunksjon og nedsatt kognitiv funksjon etter at behandlingen er avsluttet. Man forventer derfor å se at lignende følgetilstander oppstår hos de som har vært innlagt på intensivavdeling med Koronaviruset.

-Hvilke komplikasjoner som regnes som alvorlige nok til å gi rett til yrkesskadeerstatning, det vet vi ikke med sikkerhet i dag, sier Haukedal. Men dersom man har vært alvorlig syk, eller opplever at man sliter med senvirkninger, så anbefaler vi at man søker om å få godkjent sykdommen som en yrkessykdom så snart som mulig.

I tillegg til de direkte konsekvensene av viruset, har pandemien også mer indirekte skadefølger.

Det økte fokuset på renslighet og utstrakte bruken av håndsprit som mange nå har begynt med, kan også ha konsekvenser ifølge Haukedal. Hun mener at den voldsomme økningen i bruk av håndsprit kan føre til en økning av personer som får yrkesrelatert kontakteksem. Dette er en yrkessykdom som man tidligere har sett særlig blant helsepersonell, men som nå også kan bli sett blant helt andre type yrker.

Vi vet ennå ikke med sikkerhet hvilke langtidskonsekvenser Koronapandemien faktisk vil ha på verken helse økonomi eller i arbeidslivet, men vi i PersonskadeAdvokat1 følger nøye med på hvordan pandemien vil påvirke personskaderetten og våre klienter.

Har du utviklet plager etter koronasykdom, og lurer på om du kan ha krav på erstatning? Ta kontakt med oss på telefon 22883060 eller via vårt kontaktskjema, og vi kan gi deg en vurdering av saken. Vi jobber spesialisert med yrkesskade- og sykdomssaker, og har lang erfaring som vil sikre at du får den erstatningen du har krav på.

Gratis vurdering av din sak.