Advokat Mone Kööhler-Gjesteby tror skadeantallet til sjøs kunne gått ned dersom båtførerbeviset hadde inneholdt et visst antall kjøretimer, samt praktisk prøve. Hun mener mange ikke setter seg godt nok inn i hva de har tegnet av forsikringer og går derfor glipp av store forsikringsutbetalinger. Foto: PersonskadeAdvokat1

Både ferie og varmebølge bidrar til at flere oppholder seg på sjøen, og dessverre har det resultert i flere alvorlige båtulykker denne sommeren. Statistikk fra Redningsselskapet viser at 18 mennesker druknet i juli og hele sju av drukningsdødsfallene skjedde ved fall fra fritidsbåt. I tillegg har det vært flere alvorlige personskader og dødsulykker der båten har kjørt på skjær.

Har du selv vært involvert i en båtulykke og lurer på hva du har krav på? Spør en av advokatene i PersonskadeAdvokat1. Dette gjelder også deg som pårørende. Advokatene i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskaderett og har lang erfaring med å kreve erstatning i personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe mot både NAV og forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig i erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Har du krav på erstatning?

Personskader, dødsfall og skader på ting som skjer som følge av en ulykke der en fritidsbåt er involvert, vil som regel utløse rett på erstatning.

Hva må til for at du skal få erstatning etter båtulykke?

I motsetning til bilansvarssaker, der det gis erstatning uavhengig av skyld, kreves det at den ansvarlige for båtulykken har vært uaktsom (har skyld i ulykken) for at du skal få erstatning.

Hvem skal betale?

Du kan enten få erstatning under

  • båtens ansvarsforsikring eller
  • under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring eller
  • direkte fra båtfører eller båteier.

I Norge er det imidlertid ikke et krav om at fritidsbåter må ha ansvarsforsikring. Og dersom båteier har tegnet ansvarsforsikring, er det ofte en øvre beløpsgrense for erstatningsutbetaling på f.eks. kr. 500.000,- ved invaliditet og kr. 100.000,- ved dødsfall.

Hva skjer hvis båten ikke er forsikret?

Dersom båten ikke er forsikret eller forsikringen ikke dekker hele tapet, må du undersøke om båtfører eller båteier har en egen ansvarsforsikring. Denne er ofte en del av båtfører / båteiers hus- eller hjemforsikring eller reiseforsikring.
Også slike forsikringer har en øvre beløpsgrense og det kreves som regel uaktsomhet fra båtførerens side for at disse forsikringene skal komme til anvendelse.

Som følge av at vi i Norge ikke har en obligatorisk ordning med ansvarsforsikring på fritidsbåt, kan du risikere å måtte betale for skade med egen båt selv, også dersom andre er skyld i skaden.

Vi anbefaler derfor at alle forsikrer egen båt. En ansvarsforsikring dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten. Ansvarsforsikringen dekker imidlertid ikke skade på egen båt. Man bør derfor også vurdere å kaskoforsikre båten, spesielt dersom den har en viss verdi.

Det er mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge, og bare i fjor registrerte forsikringsselskapene over 12.000 skader. Ofte blir det økonomiske tapet stort, og det er da viktig å vite hvor man kan søke dette dekket. Foto: Shutterstock

Hvor mye kan du kreve i erstatning?

Størrelsen på erstatningen avhenger av hvilket økonomisk tap du er påført som følge av båtulykken. Som ved andre personskadesaker må det økonomiske tapet sannsynliggjøres og dokumenteres.

Ansatt på båt

Jobber du på båt eller skip og blir skadet på jobb, kan du kreve erstatning under yrkesskadeforsikringsloven. I tillegg kan du eventuelt ha krav på erstatning for tap av helseattest til sjøs (loss of license). Les mer om dette i vårt innlegg Er du sjømann eller fisker? Dette må du vite ved yrkesskader på sjøen

Gratis vurdering av din skadesak

Lurer du på om har krav på erstatning, anbefaler vi deg å kontakte en av advokatene i PersonskadeAdvokat1 for en gratis vurdering av din skadesak.

Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene og NAV for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.