Betongarbeider fikk påvist HAVS som yrkessykdom, tilkjent erstatning på kr. 1.800.000, – fra arbeidsgivers forsikringsselskap

En betongarbeider fra Telemark ble i perioden 2010-2017 eksponert for boring og lignende med vibrerende verktøy. Dette førte til at han utviklet hånd-arm-vibrasjonssyndrom (HAVS). Han ble sykemeldt i 2017 og gikk sykmeldt 1 år før han gikk over på arbeidsavklaringspenger og han ble senere uføretrygdet med 100% yrkesskadefordel fra høsten 2019. Da mannen tok kontakt med PersonskadeAdvokat1 hadde NAV i forbindelse med søknad om menerstatning allerede innhentet en spesialisterklæring fra spesialist i arbeidsmedisin. Han hadde konkludert med at det var årsakssammenheng mellom eksponeringen og skaden som han vurderte til en varig medisinsk invaliditetsgrad på 19 %. Saken var meldt og under behandling hos arbeidsgivers forsikringsselskap når vi ble kontaktet. Til tross for at det var rimelig klart at mannen hadde hatt et løpende tap over flere år så hadde ikke forsikringsselskapet utbetalt noe erstatning i saken. De skyldte derimot på at det var andre og sammensatte årsaker til at mannen ikke var i jobb.

Etter å ha avholdt møte med klient, satte vi i gang med å utarbeide endelig krav i saken. Etter flere forhandlingsrunder med selskapet fikk klient til slutt tilkjent erstatning for lidt inntektstap, menerstatning i gruppe 1, hjemmearbeidstap og grunnerstatning (fremtidig inntektstap). Samlet fikk mannen tilkjent kr. 1.800.000,- i erstatning fra forsikringsselskapet.