flislegger yrkesskadeerstatning

Mann i slutten av 30-årene hadde vært eksponert for blant annet sement, mørtel
og epoxy gjennom mange år som flislegger. I 2019 utviklet han symptomer på kontakteksem, og sykdommen ble senere godkjent som yrkessykdom av NAV.

Som følge av plagene var han sykemeldt i ett år. Han kom tilbake i jobb etter dette, men måtte gå over i en dårligere betalt stilling.

Skadelidte søkte om ménerstatning fra NAV for varige plager, og NAV innhentet spesialisterklæring fra hudspesialist. Spesialisten fastsatte varig medisinsk invaliditetsgrad til 15-24 %, og mannen fikk utbetalt ménerstatning.

Saken ble i tillegg behandlet av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, og etter at skadelidte kom tilbake i arbeid fremsatte vi et endelig erstatningskrav. Forsikringsselskapet fremsatte et tilbud, men vi mente mannen hadde krav på ytterligere erstatning. Etter flere forhandlingsrunder og klage til forsikringsselskapets interne klageorgan økte selskapet sitt tilbud med kr. 327.000, og mannen fikk utbetalt samlet kr. 1.115.112,-.