Fikk kr. 4.260.000,- i erstatning etter dykkeskade

Mannen i slutten av 20-årene skadet seg under kursdykk i forsvaret. Han slet med svimmelhet og hodepine, og det ble avdekket at han hadde pådratt seg cerebral arteriell gassemboli (CAGE) som følge av overstrekking av lungene.

Som følge av skaden var han sykemeldt i ett år, før han gikk over på arbeidsavklaringspenger. Han jobbet noe samtidig, men ble innvilget delvis uføretrygd syv år etter skaden. I forbindelse med saken overfor forsikringsselskapet ble det innhentet spesialisterklæringer fra både nevropsykolog og nevrolog, og skadelidte fikk utbetalt ménerstatning for varig medisinsk invaliditetsgrad etter hodeskaden. Han fikk også utbetalt erstatning for påført og fremtidig inntektstap, utgifter og hjemmearbeidstap.

Forsikringsselskapet utbetalte i utgangspunktet et ensidig oppgjør, men vi mente skadelidte hadde krav på ytterligere erstatning. Etter å ha sendt inn merknader til oppgjøret ble resttilbudet oppjustert med kr. 350.000,-. Mannen fikk etter dette samlet kr. 4.260.000,- i erstatning.